Ascencio ziet resultaten stijgen

Over de eerste drie kwartalen van het boekjaar 2012 samen bedragen de huurinkomsten 18,4 miljoen EUR, een toename met 19% ten opzichte van de huurinkomsten op 30 juni 2011. Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door de extra huurinkomsten uit overnames op de Franse markt tijdens het vorige boekjaar en in december 2011. Bij gelijkblijvende perimeter is de huurgroei gelijk aan 3% (hoofdzakelijk onder het gevolg van de inflatie).

Gestegen huurinkomsten

Voor het derde kwartaal van het lopende boekjaar (1 april 2012 – 30 juni 2012) bedragen de huurinkomsten 6,4 miljoen EUR, een toename met 20% tegenover hetzelfde kwartaal een jaar eerder (5,3 miljoen EUR). Het lopende nettoresultaat bedraagt 11 miljoen EUR voor de eerste drie kwartalen van 2012 samen, een toename met 22% ten opzichte van het lopende nettoresultaat dat werd geboekt aan het einde van het derde kwartaal van 2011 (9 miljoen EUR). Deze positieve evolutie wordt verklaard door een toename van de huurinkomsten, hoewel ook de financiële lasten stijgen door een hogere gemiddelde schuldgraad voor het lopende boekjaar (159 miljoen EUR tegen 108 miljoen EUR voor de eerste drie kwartalen van 2011).

Resultaat per aandeel omhoog

Uitgedrukt in lopend nettoresultaat per aandeel betekent dit een stijging van 0,48 EUR/aandeel (van 2,16 EUR voor het vorige boekjaar naar 2,64 EUR voor het lopende boekjaar).

Balans per 30 juni

Ascencio balans, solvabiliteit Ascencio

Vooruitzichten Ascencio

Als gevolg van de laatste verwervingen en overnames en de opening van de retailparken in Avignon en Saint-Aunes, stelt Ascencio huurinkomsten van meer dan 24 miljoen EUR in het vooruitzicht. Ondanks de toename van de financieringskosten zouden het lopende nettoresultaat en het bruto dividend minstens een gelijkwaardig niveau bereiken als in het vorige boekjaar.

Komende events Ascencio

Financiële kalender Aankondiging van de jaarresultaten op 30 september 2012 30 november 2012
Gewone algemene vergadering 2012 31 januari 2013 om 14.30 uur
Betaalbaarstelling van het dividend6 7 februari 2013