BAM schrijft opnieuw af en boekt verlies

BAM heeft over het afgelopen halfjaar wederom moeten afboeken op zijn vastgoedactiviteiten, waardoor het opnieuw rode cijfers heeft moeten schrijven. Analisten hadden vooraf al rekening gehouden op een afboeking, maar deze was uiteindelijk forser dan gedacht. Zij beraden zich dan ook over hun huidige waarderingen voor het aandeel, zeker gezien de magere verwachtingen die het bouwbedrijf heeft afgegeven.

Bouwbedrijf BAM moest door een verdere verslechtering van de Nederlandse vastgoedmarkt in totaal 398 miljoen euro op zijn vastgoedportefeuille afboeken. Hierbij werd voor 247 miljoen afgeschreven op de grondbank en 150 miljoen aan zogeheten goodwill. Dit laatste is het gevolg door onzekerheid of het voorgenomen vastgoeddesinvesteringsprogramma in de komende jaren gerealiseerd kan worden.

Mede daardoor zag BAM het nettoverlies over de eerste helft van 2012, ondanks een boekwinst van 65 miljoen euro op Tebodin, oplopen tot 251 miljoen euro. In dezelfde periode een jaar eerder was dit nog een winst van 66 miljoen euro. De omzet kwam daarbij uit op 3,46 miljard euro, waar dit een jaar eerder nog 3,55 miljard euro was. Voor de komende periode ziet BAM nog verschillende gevaren. Het bedrijf ging er eerder nog van uit dat de Nederlandse vastgoedmarkt in de tweede helft van 2012 danwel de eerste helft van 2013 zijn dieptepunt zou bereiken, maar anticipeert er nu op dat dit pas in de tweede helft van 2014 of de eerste helft van 2015 gaat zijn. Daarbij gaan de huizenprijzen gemiddeld nog dalen met 10-15 procent.

BAM verwacht ondanks al deze malaise dat het dit jaar een winst voor belastingen en bijzondere waardeverminderingen gaat realiseren van ten minste 100 miljoen euro. Over 2011 kwam de winst uit op 143,5 miljoen euro.

Groter dan verwacht

De afwaardering van BAM was groter dan waar analisten op hadden gerekend. Zo rekende Rabobank op een afwaardering van 225 miljoen euro op de vastgoedportefeuille en 100 miljoen euro aan goodwill. Wel vinden de analisten het positief dat BAM terughoudender is geworden over de perspectieven van de Nederlandse woningmarkt. Rabobank concludeert verder dat het bouwbedrijf alles onder controle heeft, gezien de operationele resultaten. Mede daarom hebben zij hun ‘buy-advies’ voor BAM herhaald.

SNS Securities stelt in zijn onderzoeksrapport dat de omvang van de afwaardering op de vastgoedactiviteiten veel groter is dan verwacht, al houdt de afwaardering volgens hen wel verband met zorgen over de waardering van de grondbank. Daarbij vielen de operationele resultaten de analisten tegen, terwijl de prognoses volgens hen mager zijn. SNS Securities gaat daarom zijn taxaties voor het aandeel verlagen, maar houden wel vast aan hun ‘accumulate-advies’.

Ook ABN AMRO vindt de afschrijving forser dan verwacht en teleurstellend. Aan de andere kant stellen de analisten dat BAM nu in één keer de pijn neemt door de warde van de vastgoedportefeuilles vast te stellen aan de hand van de huidige marktwaarderingen. ABN AMRO handhaaft dan ook het houdadvies voor BAM .