Licht lagere omzet CMB, resultaat echter fors omhoog

De bijdrage van Bocimar aan het geconsolideerd resultaat voor de eerste helft van 2012 bedraagt 44.671.000 USD (2011: 46.148.000 USD). Deze bijdrage houdt rekening met een meerwaarde van 36.946.000 USD gerealiseerd naar aanleiding van de verkoop van 8.308.965 aandelen Fortescue Metals Group (FMG). Na deze transacties heeft de Groep - per 30 juni 2012 - nog een belang van 29.891.035 aandelen FMG.

Geen verbetering droge bulk

Ondanks de sterke toename van het aantal verschrotingen en het verder invoeren van ‘slow steaming’ hebben de droge bulkmarkten – de capesizemarkt in het bijzonder – zich in de loop van het eerste semester niet echt verbeterd. De toevloed aan nieuwbouweenheden alsook de vertraging in de groei van de Chinese economie en van de wereldeconomie in het algemeen blijven de capesizemarkt sterk beïnvloeden.

Resultatenrekening CMB H1 2012

Dividend CMB op 52 cent

Rekening houdend met het feit dat er naar aanleiding van de verkoop van de aandelen Clarksons - eerder dit jaar – in de loop van de maand mei 2012 al een bijkomend brutodividend van 0,52 EUR per aandeel uitbetaald, was de raad van bestuur van mening dat er geen verdere aanleiding is om een interim-dividend uit te keren over het boekjaar 2012.

Balans CMB per 30 juni 2012

CMB, Compagnie Maritime Belgique  CMB, Compagnie Maritime Belgique">