Licht lagere omzet en resultaat Recticel

Ondanks de lagere bedrijfsopbrengsten en het huidige uitdagende economisch klimaat, heeft Recticel zijn globale rendabiliteit verbeterd. Tijdens de eerste jaarhelft van 2012 zijn de grondstofprijzen opnieuw gestegen tot nieuwe record hoogtes, licht boven deze van de eerste jaarhelft 2011. De combinatie van de tijdige doorrekening van stijgende grondstofkosten in de verkoopprijzen, de doorgevoerde herstructurerings- en efficiëntieverbeteringsmaatregelen en een verbeterde aankoop performantie hebben geleid tot de betere recurrente rendabiliteit.

Resultaten Recticel H1 2012

Recticel resultaten, resultaten van Recticel 2012

De netto rentelasten bleven stabiel op EUR –6,0 miljoen, in lijn met de gemiddeld uitstaande schuld die, inclusief de niet in de balans opgenomen bedragen onder factoring/forfeiting programma’s, EUR 224,6 miljoen bedroeg (1H/2011: EUR 226,8 miljoen). Andere financiële opbrengsten en lasten’ (EUR –1,1 miljoen, vergeleken met EUR –1,8 miljoen in 1H/2011) omvatten hoofdzakelijk de kapitalisatiekost van provisies voor pensioenverplichtingen (EUR –0,9 miljoen) en negatieve wisselkoersverschillen (EUR –0,1 miljoen).

Balans per 30 juni Recticel

Balans Recticel

Op 30 juni 2012 bedroeg de netto financiële schuld EUR 179,0 miljoen, exclusief de niet in de balans opgenomen factoring/forfeiting programma’s ten belope van EUR 49,4 miljoen; dit in vergelijking met een netto financiële schuld van respectievelijk EUR 184,4 miljoen en EUR 49,6 miljoen op 30 juni 2011, en EUR 150,1 miljoen en EUR 45,5 miljoen op 31 december 2011. De stijging sinds het begin van het jaar is voornamelijk toe te schrijven aan (i) het traditionele seizoenseffect op het werkkapitaal en (ii) de uitbetaling van de herstructureringslasten.

Dit resulteert in een netto schuldgraadratio van 70,2%, in vergelijking met 74,8% per eind juni 2011 (60,3% per eind 2011).

Komende events Recticel

  • Eerste halfjaarresultaten 2012 30.08.2012 (voor beursopening)
  • Derde kwartaal trading update 2012 09.11.2012 (voor beursopening)
  • Jaarresultaten 2012 01.03.2013 (voor beursopening)
  • Eerste kwartaal 2013 trading update 07.05.2013 (voor beursopening)
  • Algemene Jaarvergadering van Aandeelhouders 28.05.2013 (omt 10:00u CET)
  • Eerste halfjaarresultaten 2013 30.08.2013 (voor beursopening)