Resultaat Serviceflats hard omlaag

Het operationeel vastgoedresultaat bedraagt het eerste semester van 2012 4,6 miljoen euro, een stijging met 17 % tegenover dezelfde periode vorig jaar (3,9 miljoen euro), mede dankzij de indexatie van de lopende erfpachtvergoedingen, maar ook ingevolge de toename van de in 2012 en einde 2011 gerealiseerde en aan de ocmw’s overgedragen projecten. Door de verhoogde bouwactiviteiten stijgen echter de algemene werkingskosten in vergelijking met de kosten over dezelfde periode vorig jaar.

Serviceflats resultaten H1 2012

Resultaten Serviceflats

Op 30 juni 2012 bedraagt het financieel resultaat, exclusief de variatie in reële waarde van de afgesloten swap-verrichtingen, 1,3 miljoen euro negatief door de verhoogde intrestkosten. Deze stijging tegenover vorig jaar wordt verklaard door de toename van de totale financiële schulden ter financiering van de nieuwe projecten. Het financieel resultaat wordt vooral beïnvloed door de (ingevolge IAS/IFRS verplichte) inboeking van de variatie van de reële waarde van de afgesloten rente-indekkingen. Op 30 juni 2012 heeft dit een negatieve impact van 2,8 miljoen euro.

Deze negatieve impact is een gevolg van de verdere daling van de lange termijn intrestvoeten in de loop van het eerste semester van 2012, waardoor ook minder opbrengsten konden geboekt worden met betrekking tot de economische waarde van de projecten bij de “andere operationele opbrengsten en kosten”.

Balans Serviceflats per 30 juni 2012

 balans Serviceflats, Serviceflats

Komende events Serviceflats

  • Tussentijdse verklaring 30/09/2012 15 november Beschikbaar op de website Kalender 2013
  • Jaarlijks financieel verslag 2012 12 april Beschikbaar op de website
  • Tussentijdse verklaring 31/03/2013 17 mei Beschikbaar op de website
  • Gewone Algemene Vergadering 15 mei 11u, Huis Osterrieth, Meir 85, Antwerpen
  • Notering ex-coupon 17 mei
  • Betaalbaarstelling dividend 22 mei
  • Halfjaarlijks financieel verslag 2013 30 augustus Beschikbaar op de website
  • Tussentijdse verklaring 30/09/2013 15 november Beschikbaar op de website