Fors verlies KBC Ancora, geen dividenduitkering

KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2011/2012 een negatief resultaat van 30,4 miljoen euro, hetzij -0,39 euro per aandeel, tegenover een winst van 30,2 miljoen euro in het voorgaande boekjaar. Het verlies is bepaald door gebruikelijke werkingskosten en interestlasten op schulden. Het verlies van het laatste halfjaar van het boekjaar bedroeg 14,7 miljoen euro, hetzij -0,19 euro per aandeel.

KBC Ancora keert - zoals eerder aangekondigd - geen dividend uit over het afgelopen boekjaar.

Resultaten KBC Ancora H1 2012

KBC Ancora, resultaten KBC Ancora

Balans KBC Ancora per 30 juni 2012

KBC Ancora

Komende events KBC Ancora

  • 25 september 2012 Jaarverslag 2011/2012 beschikbaar
  • 26 oktober 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders
  • 29 oktober 2012 Tussentijdse verklaring (1Q)
  • 25 januari 2013 Halfjaarlijks financieel verslag (1H)
  • 3 mei 2013 Tussentijdse verklaring (3Q)
  • 30 augustus 2013 Jaarlijks communiqué