Johnson & Johnson voor 8,8% in Galapagos

Galapagos NV ( Euronext : GLPG) kondigt vandaag aan dat zij een kennisgeving van belangrijke deelneming van Johnson & Johnson heeft ontvangen overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving (Belgische wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen van emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt).

Galapagos heeft op 30 augustus 2012 een kennisgeving van belangrijke deelneming ontvangen van Johnson & Johnson en Galapagos ’ oprichters Tibotec-Virco Comm. VA (“Tibotec-Virco”) en Crucell Holland B.V. (“Crucell”). Johnson & Johnson gaf kennis dat, als gevolg van de overname van Crucell op 22 februari 2011, Johnson & Johnson 2.350.061 Galapagos aandelen had, hetgeen 8,8% vertegenwoordigt van de momenteel 26.577.554 uitstaande Galapagos aandelen. Het totaal aantal aandelen in handen van Johnson & Johnson via ondernemingen onder haar controle, Tibotec-Virco (1.113.964 aandelen) en Crucell (1.236.097 aandelen), blijft onveranderd vergeleken met eerdere transparantieverklaringen van deze vennootschappen.