Alfacam in gesprek met financiers

Zoals reeds aangekondigd werkt Alfacam Group momenteel aan een structurele versterking van zijn financiële positie. Er werden daarom al een tijd gesprekken gevoerd met een aantal mogelijke investeerders. Na vergevorderde onderhandelingen met de verschillende investeerders en de financiële partners, heeft de Raad van Bestuur van Alfacam Group beslist de gesprekken met één partij exclusief verder te zetten.

De financiële partners van de Alfacam Group hebben de tijdelijke stand still met twee weken verlengd, teneinde de onderhandelingen in alle sereniteit te kunnen afronden. Het uitstel van betaling loopt tot 15 oktober 2012.