Update Solvay over Q3

De netto-omzet bedraagt 9 861 miljoen EUR, een toename met 2% tegenover de eerste 9 maanden van 2011. Deze verbetering is duidelijk in de sectoren Kunststoffen en Chemie, terwijl de netto-omzet van de Rhodia-sector daalde. De (4)% lagere volumes werden ruimschoots gecompenseerd door de verhogingen met +2% van de gemiddelde verkoopprijzen, gunstige wisselkoerseffecten met +4% en perimeterwijzigingen met +1%. Het lagere volume is toe te schrijven aan de vergelijking met de hoge vraagdynamiek van vorig jaar en aan een economische vertraging die een ernstige impact had op bepaalde businesssegmenten en eindgebruikers.

REBITDA omlaag

De REBITDA bedraagt 1 642 miljoen EUR, of (4)% lager dan de nauwelijks te evenaren piek in dezelfde periode van vorig jaar in de sectoren Kunststoffen en Rhodia. Bij Kunststoffen ging de REBITDA er met (14)% op achteruit als gevolg van een teruglopende vraag en een margedruk op Vinyls, terwijl het volume voor Specialty Polymers met 1% toenam. De REBITDA voor de sector Chemie beloopt 439 miljoen EUR, een verbetering met 13% JoJ , geschraagd door een volgehouden prestatie van Essential Chemicals. De REBITDA van de Rhodia-sector komt (2)% lager uit, wat het gevolg is van een margedruk op de Polyamide Materials en de vergelijking met de uitzonderlijke prijssituatie bij Zeldzame Aardmetalen (Rare Earth) vorig jaar, die niet geheel werd goedgemaakt door de stevige groei bij Consumer Chemicals en bij Acetow & Eco Services. Op Groepsniveau komt de REBITDA-marge op de netto-omzet op 16,6% , te vergelijken met de 17,6% over de negen eerste maanden van 2011.

AVH, Ackermans & van Haaren

EBIT fors lager

De REBITDA van New Business Development bedraagt (38) miljoen EUR, terwijl die voor Corporate en Ondersteuning van Activiteiten op (78) miljoen EUR komt. Voor beide segmenten zitten hierin eenmalige bestanddelen ten bedrage van (11) miljoen EUR, geboekt in het 3e kwartaal 2012. De aangepaste1 EBIT komt op 1 079 miljoen EUR, dat is (13)% minder vergeleken bij de eerste negen maanden van 2011, vooral als gevolg van een lagere aangepaste EBIT voor Kunststoffen en Rhodia (door de ontwikkelingen in cyclusgevoelige activiteiten) en niet-recurrente lasten voor de integratie en de kostenbesparingsprogramma’s. Op IFRS-basis komt de EBIT op 935 miljoen EUR.