Analisten ontstemd over claimemissie KPN

De claimemissie die KPN begin deze week aankondigde was een bittere pil voor beleggers. Analisten zijn er uiteraard niet over te spreken en beraden zich over hun taxaties voor het aandeel. Ook de gewijzigde strategie voor de internationale mobiele activiteiten is daarbij een van de punten die wordt meegenomen in de overwegingen.

Enorme klap

De analisten van Société Générale vinden de omvang van de claimemissie van KPN enorm. Daarbij komt dat momenteel nog onduidelijk is hoe grootaandeelhouder America Movil tegenover de emissie staat.

De analisten verwachten dat op de langere termijn de emissie een aantal onzekerheden zal wegnemen, maar dat het momenteel een zwaarwegende factor voor de koers is. Société Générale heeft voor KPN het advies op ‘sell’ staan met een koersdoel van 4,60 euro.

Twee keer zo groot als verwacht

Voor Rabobank was de claimemissie van KPN twee keer zo groot als verwacht, terwijl ook de nettoschuld van 12 miljard euro aan het einde van 2012 0,4 miljard euro hoger was dan waarop werd gerekend door de analisten. Zij wijzen erop dat hierin nog niet de cash-out ter hoogte van 1,35 miljard euro voor de spectrumveiling in is opgenomen.

De resultaten over het laatste kwartaal van 2012 waren voor Rabobank ook slechter dan verwacht, terwijl de analisten hadden gehoopt op een outlook voor 2013. Mede daarom hebben de analisten hun taxaties in heroverweging genomen. Rabobank hanteert momenteel voor KPN een ‘hold-advies’ met daarbij een koersdoel van 4 euro.

KPN niet langer op kopen

De Zwitserse zakenbank Credit Suisse heeft zijn advies voor KPN verlaagd van ‘outperform’ naar ‘neutral’, waarbij het koersdoel neerwaarts is bijgesteld met 3 euro tot 3,50 euro. De analisten zijn het niet eens met de gewijzigde strategie voor de internationale mobiele activiteiten van KPN .

Volgens Credit Suisse gaat de nieuwe strategie, die er met name op is gericht om ten koste van de winstgevendheid een groter marktaandeel te verkrijgen in Duitsland en België, niet binnen andere segmenten waarde creëert. Daarom gaan de analisten uit van een lagere ebitda in 2013, die afneemt met 360 miljoen dollar.

Verdere wijzigingen verwacht

Door de adviesverlaging van Credit Suisse staan er voor het aandeel momenteel 5 koop-, 14 houd- en 8 verkoopadviezen uit, waardoor de consensus licht negatief is. Gezien de negatieve reacties van analisten mag daarnaast gesteld worden dat het sentiment negatief is.

Verwacht mag worden dat in de komende periode meer analisten hun taxaties voor het aandeel neerwaarts gaan bijstellen. Zeker gezien zij momenteel gemiddeld een koersdoel hebben uitstaan van 5,63 euro, terwijl de koers richting de 3 euro gaat.