Analisten blijven positief over BAM

Bouwbedrijf BAM heeft in de eerste negen maanden van dit jaar zijn winstgroei zijn afvlakken door verslechterende marktomstandigheden. Het aantal door BAM verkochte woningen in Nederland zal naar verwachting dit jaar dalen met ruim 35%. Analisten vinden de gepresenteerde cijfers meevallen en behouden hun positieve outlook.

Nettowinst vlakt af
De nettowinst kwam uit op 191,5 miljoen euro, vergeleken met 184,1 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar betekent dit een stijging van 4%. De omzet nam toe met 6% tot 6,3 miljard euro. Exclusief het effect van valutakoersverschillen namen de opbrengsten zelfs met circa 10% toe, waarvan ruim 1% als gevolg van acquisities. De depreciatie van het Britse pond beïnvloedt de opbrengsten en resultaten van de Groep in vergelijking met 2007 negatief. Mede door dit effect is het resultaat vóór belastingen licht afgenomen tot 242,3 miljoen euro, in 2007 was dit nog 244,1 miljoen euro.

BAM stelt dat de winstgevendheid in vrijwel alle markten onder druk door de sterke stijging van de olie- en grondstofprijzen in de eerste negen maanden van 2008. Door hogere kosten nam de vertraging van projecten toe. De woningverkopen uit eigen ontwikkeling daalden in Nederland met ruim 35%. Het belang in vastgoedontwikkelaar AM zal per 1 februari 2009 worden uitgebreid tot 100%. De orderportefeuille bedroeg per september 2008 14,1 miljard euro.Verwachting 2008
BAM handhaaft zijn eerder uitgesproken verwachting over 2008. Het concern verwacht over 2008, naar de huidige inzichten en mede gezien de kwaliteit van de orderportefeuille, opbrengsten te behalen van ongeveer 9 miljard euro en een nettowinst van tenminste 260 miljoen euro.

Analisten blijven positief
Analist Edwin de Jong van SNS Securities vindt de resultaten die BAM over de eerste negen maanden van 2008 presenteerde sterk. De cijfers zijn in lijn met de verwachtingen van de analist, maar beter dan verwacht wanneer een eenmalige last niet meegerekend wordt. De analist gaat wel zijn taxaties voor het aandeel verlagen vanwege de aanhoudende verslechtering van de markten waarin BAM actief is. De analist hanteert momenteel een koopadvies.

De analisten van ING hebben het koersdoel voor BAM verlaagd met 40 eurocent tot 5,90 euro. De analisten stellen dat de onderneming met de cijfers over het derde kwartaal van dit jaar over het geheel genomen voldeden aan de verwachtingen. Volgens de analisten tonen de cijfers aan dat het bouwbedrijf de moeilijke marktomstandigheden goed in de hand heeft.

De analisten van ABN Amro vinden de resultaten iets minder dan verwacht. De lagere resultaten hebben verschillende oorzaken volgens de analisten. Ten eerste heeft de vastgoeddivisie, die goed is voor 12% van de omzet, veel last van de huidige kredietcrisis. Hierdoor worden financieringslasten hoger en dat drukt op de marges. Ook bij de andere activiteiten van BAM liggen de marges onder druk door hogere grondstofkosten en een zwakke vraag. Desondanks stijgt de orderportefeuille met 3% ten opzichte van 2007 en lijkt deze van een goede kwaliteit. Ook sterk is dat de onderneming vast houdt aan haar eerder afgegeven verwachtingen van een nettowinst van tenminste 260 miljoen euro. De analisten stellen dat de balans van BAM in orde is en nog voldoet aan de afgesproken convenanten met de baken. Per saldo boekt het bedrijf goede resultaten gegeven de moeilijke marktomstandigheden.

Sectorvergelijking
In de grafiek hieronder wordt het rendement van BAM (blauw) vergeleken met dat van de Nederlandse sectorgenoten Ballast Nedam (Groen) en Heijmans (roze). Daarnaast wordt als benchmark de AEX -index (rood) genomen. Uit de grafiek komt duidelijk naar voren dat Heijmans de absolute underperformer. Het aandeel noteert momenteel een negatief rendement van -85%. BAM heeft dit moment een rendement van -65% en Heijmans -62%. Ten opzichte van de AEX , wat een negatief rendement noteert van 50%, presteren alle hiervoor genoemde bouwbedrijven slechter.


Bron: Thomson Reuters