Resultaat Cofinimmo met bijna 10 procent gedaald

De vastgoedbevak Cofinimmo heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een netto courant resultaat gerealiseerd van 58,9 miljoen euro. Dat betekende een daling met 9,4 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Er wordt echter opgemerkt dat de cijfers van vorig jaar gunstig werden beïnvloed door een eenmalige vervroegde verbrekingsvergoeding door Belfius Bank van 11,2 miljoen euro voor de huurovereenkomst van de Livingstone-gebouwen.

De huurinkomsten daalden van 105,5 miljoen euro naar 97,62 miljoen euro. Er wordt echter aan toegevoegd dat de huurinkomsten bij een ongewijzigde portefeuille met 1,93 procent zouden zijn gestegen. De bezettingsgraad van de portefeuille bedraagt 95,60 procent, tegenover 95,71 procent op het einde van het voorbije jaar.

De portefeuille van Confinimmo had op het einde van het tweede kwartaal een waarde van 3,329 miljard euro, tegenover 3,308 miljard euro eind vorig jaar.

Bron: Express.be