KBC verliest miljoenen door lagere rating

KBC Groep nv maakte maandagmorgen bekend dat het als gevolg van afwaarderingen op collateralized debt obligations (CDO’s), ofwel schuldbekentenissen met onderpand, verwacht een gecombineerd negatief effect vóór belastingen van 900 miljoen euro te boeken. Analisten houden voorlopig hun eerdere aanbeveling aan.

Moody's
Onlangs verlaagde Moody’s Investor Service een groot aantal CDO’s. Dit heeft volgens KBC een grote negatieve invloed op de ‘market-to-model’-waarde van de CDO-beleggingen ter waarde van 300 miljoen euro. De toepassing van de nieuwe ratings op de volledige CDO-portefeuille, waaronder ook de effecten vakken waarvan de rating nog niet werd verlaagd en met behoud van het beleid van KBC om de waarde van alle effecten met een kredietrating beneden Ba3 tot nul te herleiden, hebben volgens KBC geleid tot een negatief effect van 600 miljoen euro.

Een bijkomende CDO-afwaardering van 300 miljoen euro was een gevolg van de gestegen marktwaarde van financiële garanties uitgeschreven door monoline-verzekeringsbedrijven welke waren veroorzaakt door de ratingverlagingen.

Het gecombineerde effect vóór belastingen komt hierdoor volgens KBC uit op 900 miljoen euro. KBC verwacht dat verdere belastingkredieten in de Verenigde Staten zullen uitblijven waardoor het effect op de nettoresultaten onveranderd zal blijven.

KBC stelt dat aan de meest recente herziening van de kredietrating in de loop van dit kwartaal al diverse rating-herzieningen aan vooraf zijn gegaan. Hiervan zijn de negatieve financiële gevolgen reeds in het derde kwartaal ingecalculeerd, aldus het concern.

KBC wil nog geen precieze verwachtingen afgeven voor de resultaten omdat het vierde kwartaal van 2008 nog niet is afgesloten. De afwaarderingen zullen echter naar alle waarschijnlijkheid een aanzienlijke impact hebben op de resultaten voor het vierde kwartaal van 2008.

Op 12 februari 2009 zal KBC zijn vierdekwartaalcijfers bekendmaken.

Verkapte winstwaarschuwing
Voorlopig blijven bijna alle analisten bij hun eerder afgegeven advies. Alleen analist Ivan Lathouders van Bank Degroof heeft zijn advies verlaagd van kopen naar houden. De analist noemt de mededeling grofweg een winstwaarschuwing. Het koersdoel is onder herziening.

De analisten van ABN AMRO stellen dat vanwege hun negatieve houding ten opzichte van het bankwezen in het algemeen zij het aandeel KBC waarderen op Houden. De analisten denken dat 2009 een lastig jaar zal worden voor KBC . De bank is prominent aanwezig in Oost-Europa en de vooruitzichten voor deze regio zijn niet gunstig, aldus de analisten.

Veel analisten hebben begin november reeds hun adviezen voor het aandeel bijgesteld. Waar velen hun koersdoel neerwaarts bijstelden met ruim 20 euro, voerden de analisten van Keefe, Bruyette & Woods een koersdoelverhoging door. Zij hebben op 12 november hun koersdoel verhoogd van 41,50 euro tot 45 euro.

Momenteel ligt de consensus op houden. Voor het aandeel zijn op dit moment 10 koop, 14 houd- en 2 verkoopadviezen afgegeven. Op basis van consensus staat KBC in de middenmoot van de bankensector.