Consensus ABN AMRO op houden

De consensus over het aandeel ABN AMRO staat momenteel op houden. Blijkbaar zijn de analisten het er over eens dat ABN AMRO op dit koersniveau zal blijven ongeacht wat de toekomst van het bedrijf is met alle overnameperikelen. Het aandeel noteert nu een halve euro onder het gemiddelde koersdoel van 35,30 euro. De recente rally van het aandeel sinds maart heeft er voor gezorgd dat het aandeel nu met een bovengemiddelde koerswinstverhouding noteert. In de jaren 2004, 2005 en 2006 bedroeg deze ratio lager dan 10, momenteel bedraagt de forward pe (de koers / winst uit 2006) bijna 14. Dit aanzienlijk hoger dan haar sectorgenoten.

Een belegging in het aandeel levert dit jaar een totaal rendement op van 43%, hiermee behoort het aandeel tot de outperformers van het Damrak. Op 30 juli presenteerde het bedrijf haar resultaten over het eerste half jaar. De winst per aandeel over deze periode kwam uit op 1,26 euro, in 2006 was de winst per aandeel 1,10 over dezelfde periode. Het operationele resultaat kwam uit op 3,33 miljard euro (in H1 2006 was dit 2,56 miljard euro). Op 20 september organiseert het bedrijf een buitengewone aandeelhoudersvergadering. De resultaten over het derde kwartaal worden op 1 november gepresenteerd. Op 7 februari worden de resultaten over 2007 gepresenteerd.

(Bron: www.abnamro.com/pressroom:)

ABN AMRO maakt resultaten over eerste halfjaar 2007 bekend: Sterke operationele performance tijdens onzekere omstandigheden.
 • Bedrijfsresultaat over eerste halfjaar gestegen
 • Gerapporteerde baten gestegen met 12,6%; na correctie (zie voetnoot en bladzijde 4 voor aanpassingen) namen de operationele baten met 14,3% toe. Alle Business Units (BU’s) droegen hieraan bij, ondersteund door de sterke performance van de BU Global Markets o Gerapporteerde operationele bedrijfslasten toegenomen met 14,0%; de stijging na correctie komt uit op 8,6%, ruim beneden de batengroei.
 • Gerapporteerd bedrijfsresultaat 9,1% hoger en gerapporteerde efficiencyratio 0,9% omhoog; het gecorrigeerde bedrijfsresultaat steeg met 29,1%, zodat de gecorrigeerde efficiencyratio met 3,6 procentpunt verbeterde tot 68,5%
 • Gerapporteerde periodewinst gedaald met 1,4%; gecorrigeerde periodewinst gestegen met 13,4% tot EUR 2.390 mln ondanks hogere belastingen en waardeveranderingen. Dit is het gevolg van de sterke performance van de BU’s, Azië, Latijns-Amerika en Europa, gesteund door de BU Global Markets en Transaction Banking
 • Periodewinst BU Global Markets EUR 730 mln, een stijging van 94,1%
 • Bedrijfsresultaat over tweede kwartaal verder toegenomen.
 • Gerapporteerde operationele baten gestegen met 4,6%; gecorrigeerde operationele baten 3,1% hoger dankzij de BU’s Europa en Latijns-Amerika, gesteund door verdere groei in de BU’s Global Markets en Global Clients
 • Gerapporteerde operationele bedrijfslasten gedaald met 4,0%; gecorrigeerde operationele bedrijfslasten gestegen met 3,5%.
 • Gerapporteerd bedrijfsresultaat 30,9% hoger; gecorrigeerd bedrijfsresultaat met 2,2% gestegen na sterk eerste kwartaal.
 • Resultaten Antonveneta beneden verwachtingen; aanvullende maatregelen en initiatieven om batengroei te verbeteren.
 • Goed op koers voor overtreffen van doelstelling winst per aandeel 2007 van EUR 2,30 op gecorrigeerde basis o Core tier 1 ratio 6,12% en tier 1 ratio 8,17%, ruim boven de doelstelling van respectievelijk 6% en 8% ultimo 2007 o Interimdividend 2007 verhoogd met EUR 0,03 ofwel 5,5% naar EUR 0,58.