Ontmanteling Fortis noodzakelijk

Afgelopen maandag heeft een college van deskundigen een rappot gepubliceerd waarin zij alle genomen acties omtrent Ageas positief beoordelen. Het rapport moet als advies dienen aan de aandeelhouders van Ageas . Recentelijk maakte Ageas via een trading update bekend in het afgelopen jaar een megaverlies te hebben geleden. Analisten vinden het rapport van de experts positiever dan vooraf was verwacht.

Zelfstandigheid
Het onafhankelijke college van deskundigen dat werd aangesteld door het Brusselse Hof van Beroep deed onderzoek naar de opsplitsing van de Belgisch-Nederlandse bankverzekeraar Ageas . Het rapport moet dienen als advies aan de aandeelhouders van Ageas . De adviseurs komen onder meer tot de conclusie dat zij geen zelfstandige bestaan voor het concern zien. Zij zijn er niet van overtuigd dat een ‘stand alone’ een geschikte oplossing vormt, aldus het rapport. De experts zouden graag zien dat het door de Belgische Staat genationaliseerde bankonderdeel samengaat met het Franse BNP Paribas. De experts stellen dat het niet realistisch zou zijn wanneer de Nederlandse activiteiten zouden terugkeren.

De experts adviseren aandeelhouders van Ageas om akkoord te gaan met de verkoop. In het rapport stellen de adviseurs dat de overeengekomen verkoop met de Nederlandse Staat omtrent de Nederlandse activiteiten tegen redelijke voorwaarden is gerealiseerd. Een eventuele heronderhandeling van bepaalde aspecten van het akkoord dringt zich niet op, aldus de deskundigen.

Het college geeft de aanbeveling om 25% van de aandelen van Ageas Bank opnieuw te integreren en tenmisnte 25% van Ageas Insurance Belgium in de holding te handhaven. Het resterende deel van de activiteiten zou dan naar BNP Paribas gaan. Voor de hiervoor tevens benodigde verhoging van de financiele middelen van de Ageas Holding stelt het college voor de transactie met BNP Paribas inzake de converteerbare Cashes-obligaties te heronderhandelen. Het college zou daarnaast graag zien dat er een heronderhandeling zou plaatsvinden van de verdeling van de portefeuille van gestructureerde kredieten tussen Ageas , de Belgische Staat en BNP Paribas.

De Vereniging van Effectenbezitters ( VEB ) heeft inmiddels opgeroepen dat de betrokken partijen de voorlopige conclusie van het college van deskundigen deze accepteren. De VEB roept Ageas , BNP Paribas en de Belgische Staat op om de heronderhandelingen te openen. Het resultaat van de onderhandelingen dient ter goedkeuring aan een aandeelhoudersvergadering worden voorgelegd, aldus de VEB . Volgens de VEB zouden Ageas -aandeelhouders meedelen in de goede en slechte kansen van de betreffende fortis-activiteiten.

Megaverlies
De door de Belgische Staat genationaliseerde Ageas Bank maakte vorige week bekend dat het in de eerste negen maanden van 2008 een nettoverlies heeft geboekt van 14,1 miljard euro. Naar verwachting zal daar over het vierde kwartaal nog eens een verlies worden gerapporteerd van 4-5 miljard euro. Volgens Ageas Bank is het verlies voor 12,5 miljard euro veroorzaakt door de verkoop van ABN AMRO en andere transacties rond de opsplitsing van de ooit Belgisch-Nederlandse bankverzekeraar.

Het verwachte verlies over Q4’08 komt voor bijna de helft op het conto van een waardedaling van de portefeuille probleemkredieten welke deels zijn verkocht aan BNP Paribas en de Belgische Staat.

Op 12 februari is er een aandeelhoudersvergadering in Brussel waarin aandeelhouders van Ageas zich kunnen uitspreken over de verkoopplannen.

Positiever dan verwacht
Analist Albert Ploegh van ING stelt dat het arrest van het Belgische Hof van Beroep kans voor een herleving van Ageas als zelfstandig concern biedt. De analist betwijfelt echter de haalbaarheid van een dergelijk scenario. Ploegh schat namelijk de care tier-1 ratio op 8-9% (op basis van de recent zwakke trading update), wat volgens de analist te laag is om vertrouwen te bieden dat Ageas significante afwaarderingen op de gestructureerde kredietportefeuille van meer dan euro 30 mrd kan opvangen. Op dit moment heeft ING een houdadvies voor het aandeel uitstaan.

Bij effectenhuis Petercam vinden ze het rapport positiever dan verwacht. Analist Marc De Brouwer stelt wel dat de aanbeveling om 25% van Ageas Bank en Ageas Verzekeringen België weer in Ageas te brengen een heronderhandeling van de transactie met BNP Paribas vereist. Volgens de analist is er inmiddels wel enige bewegingsruimte voor de Franse bank ontstaan door de recente kapitaalinjectie door de Franse overheid. Hierdoor heeft BNP Paribas de Ageas -transactie niet langer nodig om een tier-1 ratio van 8% te verkrijgen. Momenteel heeft de analist geen advies voor het aandeel Ageas uitstaan.