Shell verrast analisten

Ook oliemaatschappij Royal Dutch Shell heeft in de afgelopen maanden te maken gekregen met de teruglopende wereldeconomie. Daarnaast was er ook nog eens de fors dalende olieprijs waar het concern hinder van ondervind. Des te verrassender is het te noemen dat Royal Dutch Shell aankondigde dat het zijn dividend wil verhogen. Analisten vinden de gepresenteerde cijfers over het algemeen beter dan verwacht en zijn positief over de dividendverhoging. De (deep) out of the money opties noteren met forse premies, klik hier voor een actuele stand van zaken voor optieschrijvers.

Nettoverlies
De inzakking van de wereldhandel zorgde voor een daling in het goederenvervoer en daarmee ook de vraag naar brandstoffen. Hierdoor boekte Royal Dutch Royal Dutch Shell ( Royal Dutch Shell A ) in het vierde kwartaal een nettoverlies van 2,8 miljard euro. In dezelfde periode een jaar eerder winst Royal Dutch Shell A nog een winst te boeken van bijna 8,5 miljard euro.

De winst tegen actuele voorraadkosten daalde tot 4,8 miljard euro, wat een daling is van 28% ten opzichte van de 6,7 miljard euro die in dezelfde periode een jaar eerder werd gerealiseerd. Na aftrek van bijzondere posten bleef er een winst over van 3,9 miljard dollar. Dit is lager dan wat analisten vooraf hadden verwacht.

Verrassing
Royal Dutch Shell A had nog een prettige verrassing voor haar aandeelhouders in petto. Het maakte bekend het dividend over het huidige kwartaal te willen verhogen met 5% tot 42 dollarcent per aandeel, ondanks de lagere olieprijs. Het eerdere dividend van 40 dollarcent in het vierde kwartaal lag 11% hoger dan een jaar eerder.

Moeilijke markt
Royal Dutch Shell is van mening dat de huidige omstandigheden voor olie- en gasbedrijven net zo moeilijk zijn als aan het begin van deze eeuw. Volgens het concern zijn er voor de energieproblemen richting 2030 geen makkelijke oplossingen. Royal Dutch Shell verwacht dat de ingezakte vraag naar olie en gas in 2009 zal aanhouden. Volgens Royal Dutch Shell -topman Jeroen van der Veer, zit Royal Dutch Shell A momenteel in een heel andere business-omgeving.

Voor het huidige jaar gaat Van der Veer uit van een lichte daling van de olie- en gasproductie. Deze situatie zal zich continueren totdat er olie gaat vloeien uit nieuwe velden, tussen het eind van dit jaar en 2012. Voor de langere termijn verwacht Royal Dutch Shell op een productiegroei van 2-3%.

Analisten verdeeld en verrast
De analisten van ABN AMRO zagen dat de winst van de divisie exploratie en productie hoger uitkwam dan hun ramingen, ondanks de fors lagere olieprijs. De analisten vinden dat Royal Dutch Shell een schone balans heeft en in tegenstelling tot haar concurrenten geen extra goodwill hoeft af te schrijven. Daarnaast heeft het concern ook een sterke balans, aldus de analisten. Tot slot merken zij op dat het verhoogde dividend aantrekkelijk is voor beleggers en zij mede daarom dan ook hun advies op kopen houden.

Bij ING zijn de kwartaalresultaten lager dan de verwachtingen. Dit zal volgens analist Jason Kenney leiden tot verdeelde reacties. De analist vond de prestaties bij de chemietak licht teleurstellend en daarnaast wijst de analist op het valutaverlies van 351 miljoen dollar. In 2007 was dit nog een winst van 82 miljoen dollar, aldus de analist

Analist Tom Muller van effectenhuis Theodoor Gillissen is van mening dat het streven van Royal Dutch Shell om het dividendbeleid te handhaven positief is. Het laat daarnaast ook zien dat Royal Dutch Shell voldoende vertrouwen heeft in de toekomst, aldus de analist. De resultaten van Royal Dutch Shell zijn iets onder de verwachtingen van de analist uitgekomen. De analist stelt echter dat Het belangrijkste is dat Royal Dutch Shell het dividend minimaal inflatiecorrigerend wil laten toenemen ondanks de schommelingen van de olieprijs.

Analist Geoffrey Leloux van Keijser Capital vindt de cijfers niet slecht ogen. De analist schat in dat Royal Dutch Shell met de cijfers het in vergelijking met zijn concurrenten aardig doet. Het dividendbeleid ziet de analist als een positief element.

De fors gedaalde olie- en gasprijzen hebben de winst van Royal Dutch Royal Dutch Shell zoals verwacht hard geraakt. Over het vierde kwartaal sloeg de winst van 8,47 miljard dollar om in een verlies van 2,81 miljard dollar. De analisten van Beursexpres stellen dat de lagere olieprijs al in de beurskoers verdisconteerd zit. Tevens duidden de analisten op het hoge dividendrendement dat een neerwaartse buffer vormt. Het advies gaat echter niet naar houden vanwege de impact van de wereldwijde economie.

Analist Van den Oever handhaaft het aandeel op zijn kooplijst. Hij stelt dat hij de cijfers van BP Plc en Exxon Mobil nog afwacht om te kunnen vaststellen wie de grote winnaar is. Van den Oever stelt dat Royal Dutch Shell de lagere vraag operationeel goed voelt. De solvabiliteit en het hoge dividendrendementen maken het aandeel echter tot een ijzersterke belegging aldus de analist.

Analist Alexandre Weinberg heeft het advies voor Royal Dutch Shell verlaagd van buy naar add en het koersdoel neerwaarts bijgesteld tot 22,50 euro. De analist is van mening dat het aandeel Royal Dutch Shell niet wordt gedreven door de kwartaalresultaten maar door de groeiplannen op langere termijn. Weinberg is wel teleurgesteld door de lager dan verwachte winstgevendheid bij Exploratie en Prductie. Daarnaast is de analist verrast door de hoger dan verwachte kapitaalinvesteringen. Daarnaast is het aandeel in de afgelopen een outperformer in de sector geweest wat de analist heeft doen besluiten het advies te verlagen en het koersdoel neerwaarts bij te stellen.

Op dit moment staan er voor het aandeel Royal Dutch Royal Dutch Shell A NL 30 koop-, 9 houd- en 5 verkoopadviezen uit. Hierdoor is de consensus voor het aandeel buitengewoon positief. Voor 2009 wordt door de analisten een winst per aandeel verwacht van 2,78 euro. Hierdoor bedraagt de koers/winstverhouding voor 2009 op dit moment 7,09.