Geen concrete verwachtingen Umicore

Umicore presenteerde donderdag zijn resultaten over 2008. De cijfers waren grotendeels in lijn met wat de analisten hadden verwacht, al waren er hier en daar wat verrassingen. Het concern heeft toegezegd het dividend te willen handhaven, maar dat het in navolging van vele andere bedrijven, banen gaat schrappen. Analisten hebben hun koersdoel neerwaarts bijgesteld maar blijven positief over het aandeel.

Resultaten
In 2008 namen de opbrengsten toe met 11% tot 2,1 miljoen euro. De EBIT daarentegen daalde met 1% tot 355,3 miljoen euro. De EBITDA kwam uit op 488,8 miljoen euro, een daling van 8%. De winst per aandeel over 2008 nam met 7% toe tot 1,93 euro. Het concern handhaaft het brutodividend op 65 eurocent.In navolging van vele andere concerns heeft ook Umicore besloten banen te zullen gaan schrappen. Er zullen in wereldwijd 800 banen verdwijnen wat 5% is van het totale personeelsbestand. In België, Frankrijk en Duitsland worden ondertussen al meer dan 1000 werknemers van Umicore geconfronteerd met tijdelijk werkloosheid of arbeidsduurverkorting. Hier bovenop komen dus nog de 800 banen die worden geschrapt. Die personeelsafvloeiingen beperken zich voornamelijk tot China, Duitsland en Noord-Amerika.

Door het instorten van de automobielmarkt zal Umicore vooral gaan snijden in de divisie Precious Metals Products & Catalysts (PMPC). In het tweede halfjaar zakte de recurrente bedrijfswinst met meer dan 65%. Deze divisie produceert ondermeer autokatalysatoren en door de wereldwijde problemen bij automobielproducenten zal Umicore hier besparingsmaatregelen gaan treffen.

Voor 2009 heeft Umicore geen concrete verwachtingen afgegeven. Umicore stelt dat klanten hun voorraden blijven afbouwen dat het daardoor moeilijk is om de onderliggende vraag vast te stellen. Één ding staat volgens de producent wel vast, namelijk dat het een moeilijk jaar zal worden. Umicore verwacht dat de bedrijfswinst in het eerste halfjaar beduidend lager zal liggen dan het niveau van vorig jaar.

Op donderdag stond de koers van Umicore onder druk. Rond het middaguur stond het aandeel op een verlies van 10,5% op 14,28 euro, waarmee de koerswinst die was opgebouwd sinds begin vorige week in één klap is weggeveegd.

Neerwaartse bijstelling
Bij KBC Securities hebben ze als reactie op de tegenvallende resultaten het koersdoel neerwaarts bijgesteld. Het koersdoel is door de analist Wim Hoste met 2 euro verlaagd tot 18 euro. De analist heeft daarnaast zijn advies voor Umicore verlaagd van buy naar accumulte.. De analist stelt dat na goede prestaties van de koers van het aandeel in de afgelopen weken het geen verrassing zal zijn wanneer de koers negatief zou reageren op de mindere resultaten van het concern. Het accumulate-advies is gebasseerd op de significante discount die Umicore heeft ten opzichte van Johnson Matthey en daarnaast de attractieve lange termijn vooruitzichten.

De analisten van Ageas Bank stellen dat het gepubliceerde recurrent bedrijfsresultaat min of meer in overeenstemming is met die van de consensus van 355 miljoen euro. De analisten vinden dat de divisie PMPC (Precious Metals Products & Catalyst) het minder goed deed dan was voorzien, terwijl de divisies PMS (Precious Metal Services) en AM (Advanced Materials) de verwachtingen van de analisten overtroffen. Voor de lange termijn zien de analisten dat het groeipotentieel intact is gehouden waardoor Umicore volgens de analisten de crisis zou moeten kunnen doorstaan, mede geholpen door een sterke balans. Op korte termijn zien de analisten echter nog weinig katalysatoren. Het koopadvies blijft door de analisten gehandhaafd.

De consensus voor het aandeel blijft positief. Analisten zien vooral voor de lange termijn potentieel in het aandeel. Er zijn op dit moment 11 koop- en 4 houdadviezen afgegeven. Daartegenover staat slechts 1 verkoopadvies ( CA Chevreux). Voor 2009 wordt er door analisten een winst per aandeel verwacht van 1,49 euro. Hierdoor bedraagt de koers/winstverhouding voor 2009 momenteel 10,72.