Analisten vinden Ahold ontzettend goed

Maandagmorgen presenteerde supermarktconcern zijn resultaten over 2008. Uit de resultaten en de verhoging van het dividend blijkt dat Ahold de recessie goed weet te weerstaan. Analisten waren verrast met de goede cijfers en vonden vooral de prestaties van het supermarktconcern in het vierde kwartaal ontzettend goed.

Vierde kwartaal 2008
In het vierde kwartaal kwam de netto-omzet uit op 6,6 miljard euro, een stijging van 12,9% ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Tegen constante wisselkoersen steeg de netto-omzet met 5,9%. Het bedrijfsresultaat steeg met maar liefst 49% tot 365 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat uit de retailactiviteiten was € 392 miljoen, een operationele retailmarge van 5,9% tegen 4,9% in het vierde kwartaal van 2007.

In het vierde kwartaal steeg het nettoresultaat met 9% tot 285 miljoen euro. Het hogere bedrijfsresultaat werd deels teniet gedaan door een lager resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten en hogere winstbelastingen. Er was bij de kasstroom vóór financiering een daling waarneembaar van 263 miljoen euro waardoor het totaal op 319 miljoen euro uitkwam. Dit was voornamelijk te wijten aan hogere investeringen in vaste activa. Vorig jaar heeft Ahold zijn succesformule van Albert Heijn toegepast in de Verenigde Staten en hierdoor heeft het zijn Giant-Landover winkels vernieuwd. Daarnaast moest het voormalige winkels van Schuitema ombouwen naar Albert-Heijn filialen.

Geheel 2008
Over geheel 2008 steeg de netto-omzet met 3,3% 25,7 miljard euro. Tegen constante wisselkoersen steeg de netto-omzet met 6,9%. Het nettoresultaat kwam uit op 1,1 miljard euro, wat ten opzichte van 2007 een daling was van 1,9 miljard euro. Hierin was destijds echter een winst van 2 miljard euro op desinvesteringen inbegrepen.

Het bedrijfsresultaat kwam uit op 1,2 miljard euro, wat een stijging is van 12% oftewel 130 miljoen euro meer dan in 2007. Het bedrijfsresultaat uit de retailactiviteiten van 1,3 miljard euro, een onderliggende operationele retailmarge van 5%. Dit was in lijn met de aangegeven verwachting van 4,8-5,3% voor 2008.

CEO John Rishton:
"In 2008 hebben wij een solide prestatie geleverd. Vooral in het laatste kwartaal waren de resultaten sterk. De onderliggende operationele retailmarge kwam uit op 5% over het gehele jaar. Dankzij het harde werk en de inzet van al onze medewerkers hebben wij in elk van de afgelopen drie jaar onze jaardoelstellingen gehaald. Ik ben verheugd dat wij een verhoging van ons jaarlijkse dividend over 2008 kunnen voorstellen van 12% naar 18 eurocent per gewoon aandeel.”

“In de loop van 2008 hebben wij het Value Improvement Program (VIP) afgerond met onder meer de rebranding van Stop & Shop en Giant-Landover. VIP heeft onze relatieve prijspositie versterkt en heeft geleid tot een hoger marktaandeel en verbeterde financiële resultaten in de tweede helft van het jaar. Giant-Carlisle heeft de sterke prestaties voortgezet en aanzienlijk marktaandeel gewonnen. In Europa was ook 2008 weer een uitstekend jaar voor Albert Heijn, met onder andere de ombouw van 54 winkels tot Albert Heijn-winkels na de verkoop van ons belang in Schuitema. Albert/Hypernova handhaafde zijn marktpositie en draaide break-even in de zeer concurrerende markten in Tsjechië en Slowakije.”

“Hoewel het economische klimaat blijft verslechteren, bevindt Ahold zich in een goede uitgangspositie om te kunnen reageren op de effecten van een recessie. We hebben een sterke balans, en door de herpositionering van onze supermarktbedrijven in de afgelopen jaren kunnen we onze klanten een betere service en betere prijzen bieden. We blijven ons productaanbod verbeteren en onze kosten verlagen. Ahold heeft de deskundigheid en de capaciteiten om snel en effectief in te spelen op veranderingen in consumentengedrag. Ondanks de verdere verslechtering van de economische omstandigheden is het koopgedrag van onze klanten in de eerste weken van 2009 niet wezenlijk veranderd.”


Ondanks de goede resultaten stelt Ahold dat het niet immuun is voor de recessie. Mede daarom heeft het concern voor 2009 geen concrete doelstelling voor de brutowinstmarge van de retailactiviteiten afgegeven. Op de lange termijn gaat Ahold uit van een brutowinstmarge van de retailactiviteiten van 5%, evenals een groei van de omzet van 5%. Voor 2009 wil Ahold de investeringen in vaste activa onder de 1 miljard euro houden. Op basis van de huidige wisselkoersen en rentestanden verwacht het concern een stijging van de nettorentelast naar een niveau tussen 290-310 miljoen euro, voornamelijk als gevolg van de hogere dollarkoers en lagere rente-inkomsten.

Zoals uit de reactie van Rishton viel op te maken zal Ahold , in tegenstelling tot andere fondsen uit de AEX -index, dividend uitkeren over 2008. Het concern wil aandeelhouders 18 eurocent per aandeel uitkeren, wat een stijging is van 12% ten opzichte van 2007.

Ontzettend goed
Analist Ton van Ooijen van Kepler Research vindt de cijfers van Ahold over het vierde kwartaal ontzettend goed. De prestaties van Stop&Shop en Giant Landover zijn veel beter dan wat de analist vooraf had geraamd. De analist had wel gerekend op een hoger dividend. Kepler Research heeft een buy-advies voor Ahold uitstaan.

Bij de zakenbank JPMorgan vonden ze de cijfers over het vierde kwartaal veel beter dan de verwachtingen. Volgens analist Jaime Vazquez waren de betere prestaties vooral toe te rekenen aan het Amerikaanse Stop&Shop onderdeel. De analist blijft wel voorzichtig omtrent de Amerikaanse activiteiten vanwege de afnemende inflatie en tekenen dat de concurrentie toeneemt. De analist heeft een houdadvies voor het aandeel uitstaan.

Voor analist Fernand de Boer van effectenhuis Petercam waren de prestaties die Ahold in het vierde kwartaal realiseerde sterk. De analist heeft er daarom het volste vertrouwen in dat Ahold de door de marktomstandigheden gecreëerde uitdagingen aankan. De analist vindt het dividend aan de conservatieve kant, maar vindt het wel positief dat het concern überhaupt dividend uitkeert. De boer heeft een koopadvies uitstaan.

Bij Ageas Bank zien ze geen verzwakking van de consument. Ook analist Koen Van de Steene vond de resultaten van Ahold verrassend sterk, waar vooral wordt gewezen op de stijging van de opertaionele winstmarge. Deze was bijna 20% beter dan de marktconsensus, aldus Van de Steene. Volgens de analist zit Ahold duidelijk in de lift met zijn operationele activiteiten en mede daarom handhaaft de analist zijn koopadvies.

Analist Pascale Weber van KBC Securities is euforisch over de resultaten. De analist vindt het indrukwekkend dat het concern in deze tijden nog zulke resultaten weet te behalen. Mede daarom blijft Ahold voor de analist het favoriete aandeel binnen de supermarktsector van de Benelux. Weber heeft een acuumulate-advies uitstaan met een koersdoel van 10 euro.

Ook de analisten van ABN AMRO vinden de resultaten van ABN AMRO erg sterk. Vooral de activiteiten in de VS lijken nu haar vruchten af te werpen van de grootscheepse reorganisatie, aldus de analisten. Het uitkeren van het dividend van 18 eurocent per aandeel zien de analisten als een duidelijk teken van vertrouwen en kracht. De analisten constateren tot slot dat de onderneming goed in staat is om de economische crisis te weerstaan. Het aandeel verdient volgens hen een hogere waardering gezien de sterke operationele prestaties. Mede daarom hebben de analisten hun koopadvies herhaald met een koersdoel van 10,50 euro.

Voor het aandeel staan momenteel 24 koop-, 12 houd- en 5 verkoopadviezen uit. Hierdoor is de consensus voor het aandeel buitengewoon positief. Het gemiddeld koersdoel bedraagt op dit moment 10,14 euro, wat een verwacht rendement oplevert van 14,43%. Voor 2009 gaan de analisten uit van een winst per aandeel van 77 eurocent, wat een koers/winstverhouding voor 2009 oplevert van 11,54.