Wisselende opinies over Ten Cate

Afgelopen woensdag presenteerde Ten Cate zijn cijfers over 2008 waaruit bleek dat het concern vooralsnog weinig merkt van de crisis. Het concern signaleerde wel enige vertraging bij projecten, maar wist de winst en de omzet fors te verhogen. Er hebben naar aanleiding van de resultaten zowel adviesverhogingen als –verlagingen voorgedaan.

Geen vertraging merkbaar
In het vierde kwartaal boekte Ten Cate een omzetgroei van 11%. De autonome omzetgroei stagneerde echter door de effecten van de wereldwijde krapte op de financiële markten. Ten Cate zag dat bij klanten sprake was van een reductie van de voorraden, wat een vertragende invloed heeft gehad. Van een structureel lagere vraag in eindmarkten was echter nog weinig merkbaar, aldus het concern. Wel trad volgens Ten Cate enige vertraging op van projecten.

Ten Cate realiseerde in 2008 een omzet van 1,033 miljoen euro, een stijging van 17%, 5% autonoom. De buy & build-strategie is erop gericht groei van geacquireerde bedrijven te bewerkstelligen of te versnellen. De pro forma autonome omzetgroei (inclusief autonome omzetgroei van geacquireerde bedrijven) over 2008 bedroeg 8%. De autonome groei werd vooral geremd door TenCate Enbi en door de terughoudende ontwikkeling van de Europese markt voor werkkleding. De EBITA steeg in 2008 met 31% tot 95,4 miljoen euro. De EBITA-marge van 2008 kwam uit op 9,2%, waar dit een jaar eerder nog 8,2% was.

TenCate voldeed ruimschoots aan de eigen doelstelling voor de zogeheten 'cash earnings'. Deze winst voor afschrijvingen, desinvesteringen en eenmalige posten steeg met 35% tot 62,7 miljoen euro, terwijl het bedrijf mikte op een stijging van minimaal 30%.

Ten Cate verwacht dat de huidige economische en financiële situatie een tijdelijk remmende invloed kan hebben op de marktontwikkelingen binnen de duurzame groeimarkten. Binnen de sector Advanced Textiles & Composites vertegenwoordigen beschermende materialen voor defensiemarkten een belangrijk deel van de omzet. Op het gebied van persoonlijke bescherming en bepantsering (voertuigen) zal het beleid van overheden naar verwachting niet sterk afwijken van het verleden. Diverse toekomstige projecten zijn reeds aangekondigd.

TenCate continueert het terughoudende investeringsbeleid en streeft naar voortgaande kostenbeheersing zoals dit reeds op een vroegtijdig tijdstip in 2008 is ingezet. In tegenstelling tot het afgelopen jaar wordt, gelet op de huidige marktsituatie, geen winstprognose voor het lopende boekjaar afgegeven.

Ten Cate heeft voorgesteld een dividend uit te keren van 85 eurocent per aandeel, waarvan de helft zal worden uitgekeerd in stockdividend en de andere helft naar keuze in contanten of in de vorm van stockdividend, waarbij de waarde van dit stockdividend het contante dividend licht zal overtreffen. Over 2007 werd er een dividend uitgekeerd van 80 eurocent.

Zowel omhoog als omlaag
Bij Keijser Capital blijft analist Herman Huizinga bij zijn koopadvies met een koersdoel van 21 euro. De analist vindt dat Ten Cate solide resultaten heeft gerapporteerd. De analist heeft zijn verwachtingen van de EBITA voor 2009 verhoogd met 2 miljoen euro tot 42 miljoen euro en voor 2010 met 3 miljoen euro tot 50 miljoen euro.

Analist Jan Hein de Vroe heeft naar aanleiding van aanpassingen van de schattingen voor de omzet en operationele winst het koersdoel voor Ten Cate gehalveerd tot 16,03 euro. Volgens De Vroe kunnen een sterkere Amerikaanse dollar en lagere grondstoffenprijzen het effect van aarzelende klanten compenseren. De analist handhaaft zijn buy-advies aangezien de kwalitatieve opmerkingen voor 2009 geruststellend waren.

Bij Theodoor Gilissen kwam de resultaten overeen met de verwachting. Analist Tom Muller stelt echter dat de stagnatie in het vierde kwartaal wat groter is dan waar de analist vooraf vanuit was gegaan. De analist wijst op de afbouw bij afnemers en verwacht dat deze trend in 2009 zal doorzetten. Muller hoopt dat de resultaten dit jaar op een gelijk niveau zullen blijven en verwacht niet dat er zich een groei zal voordoen.

De analisten van ABN AMRO zijn onder de indruk van de resultaten van Ten Cate . De analisten stellen dat het concern een solide jaar achter de rug heeft en dat het onder moeilijke omstandigheden een indrukwekkende groei heeft laten zien. De groei was volgens de analisten prima en de nettowinst is hoger dan het bedrijf zelf aangegeven had. Ten Cate is een van de meer aantrekkelijke small caps uit Nederland, aldus de analisten. Mede op basis van het voorgaande hebben de analisten hun koopadvies herhaald.

Bij effectenhuis Petercam hebben ze het advies voor Ten Cate verhoogd van hold naar add. Analist Eric de Graaf is van mening dat de resultaten over het afgelopen jaar voldoen aan de verwachtingen. De kwaliteit van de winst vindt De Graaf echter licht tegenvallen. Ten Cate heeft geen winstprognose afgegeven voor 2009, maar volgens de analist toont het bedrijf veerkracht. De analist is tot slot van mening dat er enkele neerwaartse risico’s bestaan vanwege de substantiële schuld, maar de risico/winstverhouding voor Ten Cate is volgens De Graaf verbeterd.

Zoals blijkt uit hierboven hebben analisten diverse wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van de resultaten, zowel omhoog als omlaag. Hierdoor staan voor het aandeel op dit moment 8 koop- en 2 houdadviezen en 1 verkoopadvies. De consensus is daardoor overwegend positief.