Fugro presenteert solide resultaten

Fugro presenteerde vrijdagmorgen zijn resultaten. Het concern presenteerde solide resultaten maar is voorzichtig over de toekomst. Analisten vonden over het algemeen de cijfers beter dan verwacht, wat deels te danken was aan valuta-effecten. De consensus voor het aandeel blijft buitengewoon positief.

Jacht
Fugro wist vorig jaar te profiteren van de jacht van oliemaatschappijen en mijnbouwers naar nieuwe bodemschatten. Het concern verwacht echter dat het door de recessie in de eerste helft van 2009 een bescheiden omzetgroei en een lichte daling van de winstmarge zal realiseren.

In 2008 wist Fugro een nettowinst te behalen van 283,4 miljoen euro, wat ten opzichte van de nettowinst van 216,2 miljoen euro die in 2007 werd behaald, een stijging betekende van 31,1%. Het was ook een stuk hoger dan de prognose van ten minste 275 miljoen euro die Fugro afgelopen januari afgaf. De omzet steeg met 19,5% tot 2,15 miljard euro.

De olie- en gasindustrie is de belangrijkste sector voor Fugro met zo’n 75% van de omzet. De olieprijs heeft geen directe invloed op de dienstverlening maar is wel van belang voor het gedrag van Fugro ’s opdrachtgevers voor wat betreft hun investeringen. De wereldwijde recessie als gevolg van de financiële crisis heeft geleid tot een afvlakking van de vraag naar olie en gas.

Fugro heeft een dividend voorgesteld van 1,50 euro per aandeel. Over 207 werd nog een dividend uitgekeerd van 1,25 euro. Het dividend kan naar de wens van de aandeelhouder zowel worden uitgekeerd in contanten als in gewone aandelen. Het voorgestelde dividend komt overeen met een uitkeringspercentage van 39,8% van de nettowinst.

Buitengewoon positief
Voor analist Danny van Doesburg van SNS Securities vielen de cijfers tegen, vooral door de zwakke prestaties bij de Seismic-divisie. De analist vond wel de kasstroom beter dan verwacht. De analist handhaaft zijn koopadvies omdat de cyclische Seismic-divisie slechts 20% van de omzet genereert. Het koersdoel handhaaft Van Doesburg op 36 euro.

Effectenhuis Petercam vond de winst per aandeel van Fugro iets beter dan verwacht, maar de ebit minder dan was geschat. Analist Luuk van Beek stelt dat valuta-effecten het nettoresultaat positief hebben beïnvloed. De lage olieprijs zal volgens de analist nog veel invloed hebben op Fugro en mede daarom handhaaft de analist zijn houdadvies voor het aandeel.

De analisten van ABN AMRO vonden de cijfers van Fugro solide en verwachten dat de orderinstroom van Fugro in het tweede halfjaar echter opvallend zal afnemen. Internationale oliebedrijven snijden het snelst in exploratieprojecten, waarbinnen het seismologisch onderzoek van Fugro belangrijk is, aldus de analisten. De analisten handhaven hun houdadvies voor het aandeel. Sinds december 2008 staat de koers van het aandeel rond de 20 euro door een gebrek aan aanjagers. Een duidelijke stijging van de olieprijs zou kunnen zorgen voor een impuls, waardoor de markt weer vertrouwen krijgt in de sector, besluiten de analisten.

Analist Andre Mulder van Kepler Research vond de jaarresultaten iets beter dan verwacht, maar dit is volgens de analist vooral te wijten aan de onverwacht positieve effecten van valutaschommelingen. Hierdoor kwam de ebit iets lager uit dan wat de analist had geraamd. Mulder wijst erop dat de prestaties bij de Seismic-divisie tegenvallen, maar bij de andere twee divisies meevallen. De analist hanteert een koopadvies met een koopadvies van 29 euro.

Voor het aandeel staan op dit moment 16 koop- en 2 houdadviezen en slechts 1 verkoopadvies uit. De consensus is hierdoor bovenmatig positief. Het gemiddeld koersdoel bedraagt momenteel 33,63, wat een verwacht rendement oplevert van ruim 73%. Voor 2009 verwachten analisten een winst per aandeel van 3,87 euro, waardoor de koers/winstverhouding momenteel 5,01 is.
Bron: Belegger.tv