Delhaize presteert beter dan consensus

De Delhaize Group heeft in het vierde kwartaal van 2008 een lichte stijging van de winst weten te realiseren. Over geheel 2008 kwam mede daardoor de nettowinst ook hoger uit. Dit bleek uit de resultaten die het concern vorige week bekendmaakte. Analisten zijn zeer verdeeld over het aandeel wat ook terug te zien is in de consensus.

Winst hoger dan verwacht
In het vierde kwartaal realiseerde Delhaize een winststijging van 30,5%, die werd gestuwd door de sterkere Amerikaanse dollar en robuuste verkopen van de huismerkenproducten. Daarnaast zorgde een extra verkoopweek in 2008 voor meer winst. De winst kwam uit op 149 miljoen euro, tegenover 114,1 miljoen in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Analisten hadden gemiddeld genomen gerekend op een nettowinst van 125,4 miljoen euro.

Delhaize wist in 2008 een winststijging te realiseren van 13,9%, waardoor de nettowinst uitkwam op 467,1 miljoen euro. Per aandeel steeg de wist van 4,04 euro in 2007 tot 4,59 in 2008. De operationele winst steeg met 3,4%. Delhaize had zelf geraamd op een stijging van de operationele winst tussen de 0-3%. Over geheel 2008 kwam de omzet uit op 19 miljard euro, een stijging van de omzet van 0,4%.

Delhaize heeft een dividend voorgesteld van 1,11 euro, wat 2,8% meer is dan het dividend dat vorig jaar werd uitgekeerd.Voor 2009 verwacht Delhaize dat de operationele winst met 0-3% zal stijgen. Daarnaast heeft Delhaize de intentie uitgesproken cash te generen door 100 miljoen euro aan kostenbesparingen te realiseren en 50 miljoen euro aan verbeteringen in het werkkapitaal te bewerkstellingen.

Analisten verdeeld
De analisten van KBC Securities hebben op 13 maart het koersdoel voor Delhaize verhoogd van 51 euro naar 54 euro. De analisten vonden de resultaten die het concern presenteerde geweldig. Wanneer de analisten den koers/winstverhouding van Ahold zouden hanteren zouden zij uitkomen op een koersdoel van 57 euro voor Delhaize . De analisten zijn echter van mening dat de omzet van Ahold meer opwaarts potentieel heeft vanwege het VIP programma. De analisten handhaven het accumulate-advies voor Delhaize .

Dailhaize wist de analisten van Ageas Bank positief te verrassen. Het concern overtrof de verwachtingen over de nettowinst op voortgezette activiteiten die de analisten hadden geraamd. De analisten hadden de groei geraamd op 1%, maar werd uiteindelijk 3,4%. De analisten hebben momenteel een houdadvies voor Delhaize uitstaan.

In totaal staan er op dit moment voor het aandeel 6 koop-, 13 houd- en 5 verkoopadviezen uit, waardoor de consensus voor het aandeel neutraal is. De analisten verwachten gemiddeld genomen een winst per aandeel van 4,60 euro, wat resulteert in een koers/winstverhouding van 10,83.

Er is een grote diversiteit waarneembaar bij de afgegeven koersdoelen die recentelijk zijn afgegeven. Het hoogst afgegeven koersdoel is afkomstig van de analisten van Kepler Research. Zij hebben een koersdoel van 58 euro uitstaan, wat een verwacht rendement oplevert van 16,48%. Daartegenover staat het koersdoel van 40 euro, afgegeven door de analisten van Oddo Securities. Zij gaan uit van een daling van de koers van 19,67%.

Het gemiddeld koersdoel van 48,42 euro ligt dichtbij de slotkoers van maandag van 49,80 euro. Hieruit kan geconcludeerd worden dat analisten gemiddeld genomen een lichte underperformance voor de koers van Delhaize verwachten.