Agfa-Gevaert Q3 resultaten - Gereglementeerde informatie – 9 november 2021 - 7:45 uur CET

                
Agfa-Gevaert in het derde kwartaal van 2021: aanzienlijk omzetherstel, maar toenemende inflatiedruk en toeleveringsproblemen

  • Aanzienlijk omzetherstel, maar gemengde prestaties van de divisies
  • Goede marges in vergelijking met derde kwartaal van 2020, ondanks groeiende inflatiedruk en problemen in de toeleveringsketen
  • Sterke prijsacties ingevoerd wanneer de contracten dit mogelijk maken
  • Strikt kostenbeheer aangehouden
  • Aangepaste EBITDA 35% hoger dan in het derde kwartaal van 2020
  • Werkkapitaal stabiel als percentage van de omzet ondanks inflatie van de grondstofkosten en problemen in de toeleveringsketen

Mortsel (België), 9 november 2021Agfa-Gevaert besprak vandaag de resultaten van het derde kwartaal van 2021.

"In het derde kwartaal boekten we goede vooruitgang met een aantal belangrijke stappen in Agfa's transformatieproces. Eind oktober kondigden we de intentie aan om met Atos in zee te gaan voor onze interne IT-activiteiten. Op die manier zullen we op een sociaal verantwoorde manier investeren in een toekomstbestendige IT-omgeving. De acties om de Offset Solutions-activiteiten te organiseren in een zelfstandige vennootschapsstructuur en -organisatie binnen de Agfa-Gevaert Groep zullen naar verwachting afgerond zijn tegen april 2022. Op zakelijk vlak zagen we een behoorlijk herstel van de marktvraag voor de meeste van onze activiteiten, maar anderzijds hadden alle divisies op de een of andere manier te lijden onder de snel stijgende kosteninflatie en onder problemen in de toeleveringsketen. Dankzij succesvolle prijsacties voor onze filmproducten en drukplaten en een strikt kostenbeheer, bleven onze marges op een behoorlijk niveau in vergelijking met vorig jaar. We slaagden er ook in ons werkkapitaal stabiel te houden als percentage van de omzet. In de toekomst zullen we onze prijzen blijven aanpassen aan de situatie op de grondstoffenmarkten. Kostenbeheersing zal een van onze topprioriteiten blijven,” zei Pascal Juéry, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Aandeleninkoopprogramma op schema
Op 10 maart kondigde de Agfa-Gevaert Groep een aandeleninkoopprogramma met een volume tot 50 miljoen euro aan. Het programma stelt aandeelhouders in staat om mee te genieten van de verkoop van een deel van de HealthCare IT-activiteiten en het toont het vertrouwen van de Groep in het lopende transformatie-proces. Het programma ging van start op 1 april. De Groep publiceert wekelijks een persbericht over de status van het programma. In de loop van het derde kwartaal kocht de Groep ongeveer 2,8 miljoen aandelen voor een bedrag van 11,8 miljoen euro. Sinds het begin van het programma tot 5 november 2021, kocht de Groep 5,8 miljoen aandelen.

Agfa-Gevaert Groep – Q3 2021

in miljoen euroQ3 2021
Q3 2020


Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet4394107,2% (6,1%)
Brutowinst (*)1181125,4%
% van de omzet26,8%27,2% 
Aangepaste EBITDA (*)211634,9%
% van de omzet4,9%3,9% 
Aangepaste EBIT(*)60 
% van de omzet1,4%0,0% 

(*)         voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Gesteund door succesvolle prijsverhogingsacties en volumestijgingen verbeterden zowel de divisie Digital Print & Chemicals als de divisie Offset Solutions hun omzet aanzienlijk in vergelijking met het door COVID beïnvloede derde kwartaal van 2020. In de divisie Radiology Solutions haalde de medische film-business ook voordeel uit prijsverhogingen, terwijl de omzet van de activiteit Direct Radiography lager was dan in het derde kwartaal van 2020, toen ziekenhuizen zwaar investeerden in mobiele DR-oplossingen als reactie op de COVID-pandemie. Terwijl het orderboek op een gezond niveau blijft, kende de HealthCare IT-divisie een tijdelijke vertraging in de projectimplementaties. Bovendien kregen alle divisies te maken met problemen in de toeleveringsketen en tekorten aan elektronische componenten, wat leidde tot vertragingen in het boeken van de inkomsten.

Aangezien prijsacties de Groep in staat stelden om de kosteninflatie deels te compenseren, bleef de brutowinstmarge nagenoeg stabiel op 26,8% van de omzet.

Omdat het brede kostenverminderingsprogramma vruchten blijft afwerpen, lagen de verkoop- en algemene beheerskosten 12% lager dan in het derde kwartaal van 2019.

De O&O-kosten daalden van 25 miljoen euro in het derde kwartaal van 2020 tot 22 miljoen euro.

De aangepaste EBITDA steeg van 16 miljoen euro (3,9% van de omzet) in het derde kwartaal van 2020 tot 21 miljoen euro (4,9% van de omzet). De aangepaste EBIT bereikte 6 miljoen euro, tegenover 0 miljoen euro in het derde kwartaal van 2020.

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een kost van 7 miljoen euro, tegenover een kost van 9 miljoen euro in het derde kwartaal van 2020.

De nettofinancieringskosten bedroegen 4 miljoen euro.

De belastingkosten bedroegen 1 miljoen euro, tegenover 8 miljoen euro in het derde kwartaal van 2020.

Door de hoger genoemde elementen boekte de Agfa-Gevaert Groep een nettoverlies van 5 miljoen euro.

Balans en kasstroom

  • De netto financiële schuld evolueerde van een kasoverschot van 502 miljoen euro eind 2020 tot een kasoverschot van 324 miljoen euro.
  • Ondanks problemen in de toeleveringsketen en hoge grondstofkosten, bleef het werkkapitaal bijna stabiel als percentage van de omzet (27% van de omzet). In absolute cijfers evolueerde het werkkapitaal van 462 miljoen euro eind 2020 tot 477 miljoen euro eind september 2021.
  • In het derde kwartaal genereerde de Groep een vrije kasstroom van min 9 miljoen euro.

Vooruitzichten
De Agfa-Gevaert Groep verwacht in het vierde kwartaal een opleving van de prestaties voor de HealthCare IT-divisie. Aangezien de inflatie-impact zal toenemen, wordt voor de andere divisies een matige prestatie verwacht. Voorts verwacht de divisie Radiology Solutions een lagere omzet voor haar medische filmactiviteiten. Bijgevolg wordt verwacht dat de EBITDA van de Groep onder het niveau van het vierde kwartaal van 2020 zal liggen.
Voorts wordt verwacht dat de inflatiedruk en de problemen in de toeleveringsketen ook in de eerste kwartalen van volgend jaar een impact zullen hebben.

De Agfa-Gevaert Groep zet het strakke werkkapitaal- en kostenbeheer voort, evenals de prijsverhogingsprogramma's om de kosteninflatie te temperen. In sommige gevallen komen de effecten van prijsacties met een zekere vertraging ten gevolge van contractmechanismen of -verbintenissen.

HealthCare IT – derde kwartaal van 2021

in miljoen euroQ3 2021
Q3 2020
Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet4954-8,6% (-9,4%)
Aangepaste EBITDA (*)4,66,0-24,4%
% van de omzet9,3%11,2% 
Aangepaste EBIT (*)2,53,7-33,8%
% van de omzet5,0%6,9% 

(*)         voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Hoewel de HealthCare IT-divisie meer dan een jaar goed stand gehouden heeft, begon ze nu een aantal late effecten van de COVID-pandemie te ondervinden, zoals een tijdelijke vertraging in projectimplementaties. Als gevolg daarvan daalde de omzet van de HealthCare IT-divisie met 8,6% ten opzichte van het derde kwartaal van 2020. De divisie verwacht echter een opleving van de vraag en de rendabiliteit in het laatste kwartaal van het jaar. Deze schommelingen tussen de kwartalen zijn normaal, aangezien een aanzienlijk deel van de inkomsten en marges gerealiseerd worden wanneer projecten belangrijke mijlpalen bereiken.

Het orderboek van HealthCare IT blijft op een zeer gezond niveau. De divisie blijft nieuwe klanten aantrekken en de reikwijdte van haar oplossingen bij bestaande klanten uitbreiden. De divisie installeerde of moderniseerde onlangs Enterprise Imaging-oplossingen bij toonaangevende zorgorganisaties zoals AdventHealth in Florida (VS), Cleveland Clinic London (VK), Queen Elisabeth King's Lynn (VK), Clinica Alemana (Chili), King Faisal Specialist Hospital, Medina (Saoedi-Arabië) en UZ Leuven (België).

In augustus werd Agfa HealthCare een van de eerste ondernemingen die de nieuwe Europese Medical Device Regulation (MDR)-certificering kreeg, die werd uitgereikt door Intertek. Deze certificering, die betrekking heeft op Agfa HealthCare's Enterprise Imaging- en XERO Viewer-oplossingen van klasse IIa, verzekert dat de onderneming innovatieve oplossingen kan blijven leveren die een antwoord bieden aan de echte uitdagingen van haar klanten en tegemoetkomen aan hun behoeften en vereisten.

Voor de derde keer op rij behaalde Agfa HealthCare de Customer Experience Rating nr. 1 in Vendor Neutral Archive Solutions in een onderzoek van Black Book Market Research LLC. De enquête peilde naar de klantenervaring over 18 sleutelindicatoren voor VNA-oplossingen.

Vooral door mixeffecten daalde de brutowinstmarge van 46,4% van de omzet in het derde kwartaal van 2020 tot 44,1%. De aangepaste EBITDA kwam uit op 4,6 miljoen euro (9,3% van de omzet), tegenover 6,0 miljoen euro (11,2% van de omzet) in het derde kwartaal van 2020. De aangepaste EBIT kwam in het derde kwartaal van 2021 uit op 2,5 miljoen euro (5,0% van de omzet).

Ondanks dit zwakkere derde kwartaal heeft de divisie er vertrouwen in dat haar strategie om zich te richten op klantsegmenten en geografische gebieden waarvoor haar Enterprise Imaging-oplossing het meest geschikt is en om prioriteit te geven aan inkomstenstromen met een hogere waarde, haar uiteindelijk in staat zal stellen om de beoogde EBITDA-groei te bereiken: beginnend van een percentage van om en bij de 5% in 2019 tot percentages die de 20% benaderen de komende jaren.

Radiology Solutions – derde kwartaal van 2021

in miljoen euroQ3 2021
Q3 2020


Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet116119-2,6% (-3,6%)
Aangepaste EBITDA (*)15,016,5-9,2%
% van de omzet13,0%13,9% 
Aangepaste EBIT (*)9,210,6-12,8%
% van de omzet8,0%8,9% 

(*)         voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Door prijsverhogingen voor alle soorten medische film om de hogere zilverprijzen aan te pakken, lag de omzet van de medische filmbusiness hoger dan in het derde kwartaal van 2020. In verschillende landen en regio's werden de volumes van medische film nog steeds beïnvloed door COVID. In China stabiliseerden de medische filmvolumes. Ondanks de hoge grondstofprijzen en problemen met de toeleveringsketen kon Agfa de filmvolumes en de marges stabiel houden tegenover het derde kwartaal van 2020.

De markt voor Direct Radiography-oplossingen wordt nog steeds gekenmerkt door een hoge mate van volatiliteit. Omdat zorgorganisaties hun prioriteiten heroverwegen en doordat de toegang tot ziekenhuislocaties vaak nog beperkt is, worden grote DR-implementaties vaak uitgesteld. Hoewel Agfa in deze onzekere omstandigheden zijn positie vrijwaart, daalde de omzet van zijn DR-business tegenover het derde kwartaal van 2020, toen ziekenhuizen zwaar investeerden in mobiele DR-apparatuur als antwoord op de uitdagingen van de COVID-19-pandemie. Meer recent begon de focus terug te verschuiven van mobiele DR-apparatuur naar uitgebreide DR-röntgenkamers. De tijd tussen de orderintake en de eigenlijke implementatie en omzetboeking is meestal langer voor dit soort oplossingen. Het Royal Bolton Hospital (VK) besliste onlangs om drie volledig geautomatiseerde DR 600-röntgenkamers van Agfa te installeren.

Marktgedreven en gehinderd door componententekorten en transportproblemen, daalde de omzet van de Computed Radiography business. Agfa bleef de CR-business beheren om de winstmarges te behouden. Om zijn concurrentiepositie te verbeteren, past Agfa zijn productiecapaciteit voor CR-apparatuur aan de dalende markttrend aan.

Als gevolg van de bovenstaande elementen daalde de omzet van de divisie Radiology Solutions zonder rekening te houden met wisselkoerseffecten met 3,6%.

Ondanks volumedalingen in medische film en CR, product/mix-effecten in DR en hoge grondstofkosten, steeg de brutowinstmarge van 33,1% van de omzet tot 33,8%. De verbetering was het gevolg van een strikt kostenbeheer en prijsacties voor medische filmproducten.

De aangepaste EBITDA-marge van de divisie kwam uit op 13,0% van de omzet, tegenover 13,9% in het derde kwartaal van 2020. In absolute cijfers bedroeg de aangepaste EBITDA 15,0 miljoen euro (16,5 miljoen euro in het derde kwartaal van 2020). De aangepaste EBIT bedroeg 9,2 miljoen euro (8,0% van de omzet) tegenover 10,6 miljoen euro (8,9% van de omzet) in het voorgaande jaar.

Digital Print & Chemicals derde kwartaal van 2021

in miljoen euroQ3 2021
Q3 2020


Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet826918,9% (18,5%)
Aangepaste EBITDA (*)3,84,3-11,0%
% van de omzet4,7%6,2% 
Aangepaste EBIT (*)0,91,7-46,0%
% van de omzet1,1%2,5% 

(*)         voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De divisie Digital Print & Chemicals bleef zich herstellen van de impact van COVID-19, wat tot uiting komt in de sterke omzetgroei in vergelijking met het derde kwartaal van 2020. Bovendien werden in bijna alle activiteitsgebieden prijsverhogingen doorgevoerd om de stijgende grondstof-, verpakkings- en vrachtkosten aan te pakken. De onderneming verwacht in 2021 slechts een gedeeltelijke impact van deze prijsverhogingen te zien. In de nabije toekomst zullen verdere prijsverhogingen worden gecommuniceerd.

Enerzijds verbeterde de rendabiliteit van het sign & display-gedeelte van de business aanzienlijk, maar anderzijds had de hoge kosteninflatie een sterke impact op de marges van de filmproducten. Vooral onder invloed van de hogere zilverkosten en logistieke uitdagingen, daalde de brutowinstmarge van de divisie tot 24,5% van de omzet (27,1% in het derde kwartaal van 2020). De aangepaste EBITDA-marge evolueerde van 6,2% van de omzet (4,3 miljoen euro in absolute cijfers) in het derde kwartaal van 2020 naar 4,7% (3,8 miljoen euro in absolute cijfers). De aangepaste EBIT bereikte 0,9 miljoen euro (1,1% van de omzet) in het derde kwartaal van 2021 tegenover 1,7 miljoen euro (2,5% van de omzet) in het derde kwartaal van 2020.

Op het vlak van digital print heeft de geleidelijke terugkeer van de handelsevenementen de marktdynamiek duidelijk verbeterd. De sign- en displayactiviteiten boekten een sterke omzet- en nettowinstgroei. De inktassortimenten voor sign- en displaytoepassingen bleven het goed doen en overtroffen de niveaus van voor de COVID-pandemie. Ondanks de logistieke uitdagingen in de hele sector, bleef de business voor grootformaatprinters zich herstellen van de sterke impact van COVID-19. Agfa's onlangs geïntroduceerde Jeti Tauro H3300 UHS LED-systeem - het snelste Jeti Tauro-druksysteem tot nu toe - bleef drukkers over de hele wereld overtuigen van zijn vele voordelen. Met het systeem won Agfa een prestigieuze Pinnacle Product Award van de PRINTING United Alliance.

De omzet van inkten voor industriële toepassingen bleef sterk groeien, deels door de oplossingen voor nieuwe digitale druktoepassingen, zoals laminaatvloeren, meubelpanelen en lederdecoratie. Als belangrijke duurzaamheidsinvestering nam Agfa recent zijn nieuwe productievestiging voor inkjetinkten op waterbasis in gebruik. De nieuwe vestiging stelt Agfa in staat een belangrijke leverancier te worden van dergelijke inkten voor een brede waaier van nieuwe toepassingen. In het derde kwartaal breidde de toonaangevende decorpapierdrukkerij Interprint (Duitsland) zijn productgamma uit door Agfa's op water gebaseerde gepigmenteerde inkjetinkten in gebruik te nemen.

Agfa’s gamma van producten voor de productie van gedrukte schakelingen werd beïnvloed door de kosteninflatie. De hoge zilverkosten werden slechts gedeeltelijk gecompenseerd door prijsverhogingen.

Het specialty chemicals-segment van de divisie is goed geplaatst voor toekomstige groei met producten en oplossingen die gericht zijn op specifieke veelbelovende markten. Het Orgacon-gamma van geleidende materialen, bijvoorbeeld, wordt gebruikt in technologie voor elektrische en hybride wagens. Deze business boekte stevige omzetgroei in het derde kwartaal. De volumes keerden terug naar het pre-COVID-niveau.
Met zijn Zirfon-membranen voor geavanceerde alkaline elektrolyse zet Agfa een nieuwe efficiëntiestandaard in de groene waterstofproductie. De membranen worden door klanten en experts beschouwd als de referentie in de industrie. De onderneming onderhandelt momenteel over leveringsovereenkomsten voor haar membranen in het kader van verscheidene grootschalige groene waterstofprojecten. Recent tekende Agfa ook gezamenlijke ontwikkelingsovereenkomsten met verscheidene toonaangevende industriële partners. In oktober en november is Agfa gastheer voor de 2de editie van de Waterstof Academie, georganiseerd door WaterstofNet. Deze organisatie wil een katalysator zijn voor duurzame waterstofprojecten in Vlaanderen en Nederland.

De gespecialiseerde films en folies van de divisie worden vooral gebruikt in industrieën die getroffen werden door de COVID-19-pandemie, zoals de luchtvaartindustrie, de olie- en gassector en de drukindustrie. In sommige van deze gebieden blijft de pandemie een sterke invloed hebben op de filmvolumes. Ondanks tijdelijke problemen in de toeleveringsketen hebben de verkoopcijfers van het synthetische papierassortiment SYNAPS zich sterk hersteld, dankzij het herstel van de relevante drukmarkten en het succes van bepaalde nieuwe toepassingen.

Offset Solutions derde kwartaal van 2021

in miljoen euroQ3 2021
Q3 2020


Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet19216814,5% (13,0%)
Aangepaste EBITDA (*)2,5(7,0) 
% van de omzet1,3%-4,2% 
Aangepaste EBIT (*)(1,6)(11,9) 
% van de omzet-0,9%-7,1% 

(*)     voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Zonder wisselkoerseffecten verbeterde de omzet van de divisie Offset Solutions met 13,0% tegenover het derde kwartaal van 2020, dat zwaar beïnvloed werd door de COVID-situatie. Naast het gedeeltelijke herstel van de offsetmarkten, had de omzetstijging ook te maken met de prijsverhogingen die doorgevoerd werden om de inflatie van de grondstof-, verpakkings- en vrachtkosten te compenseren. Ondanks deze omzetstijging, keerde de divisie niet terug naar het pre-COVID-niveau.

Ondanks mixeffecten en kosteninflatie, verbeterde de brutowinstmarge van de divisie van 17,0% van de omzet in het derde kwartaal van 2020 tot 19,3%. Doelgerichte acties om de rendabiliteit van de divisie te verbeteren resulteerden in aanzienlijk lagere verkoop- en algemene beheerskosten. De aangepaste EBITDA verbeterde tot 2,5 miljoen euro (1,3% van de omzet) tegenover min 7,0 miljoen euro (min 4,2% van de omzet) in het derde kwartaal van 2020. De aangepaste EBIT bedroeg min 1,6 miljoen euro (min 0,9% van de omzet), tegenover min 11,9 miljoen euro (min 7,1% van de omzet) in het derde kwartaal van 2020. Voor de komende maanden wordt een verdere impact van de kosteninflatie verwacht. Waar de contractuele situatie het mogelijk maakt, zal dit gecompenseerd worden door prijsacties.

Om de rendabiliteit te verbeteren en om de achteruitgang van de marktvraag aan te pakken, herbekijkt Agfa zijn businessmodel voor offset, vereenvoudigt het zijn organisatie en stroomlijnt het zijn productaanbod.
In maart kondigde Agfa een wereldwijd programma van prijsverhogingen voor zijn offsetdrukplaten aan als antwoord op de stijgende grondstof-, verpakkings- en vrachtkosten. De eerste golf van de prijsverhogingen werd met succes geïmplementeerd. Een tweede golf werd in juli aangekondigd en een derde in oktober. Agfa onderzoekt tevens manieren om het verdienmodel voor bepaalde diensten die het aan klanten levert aan te passen.
In januari 2021 drukte Agfa de intentie uit om de activiteiten van Offset Solutions te organiseren in een zelfstandige vennootschapsstructuur en -organisatie binnen de Agfa-Gevaert Groep. De uitvoering van dit project verloopt volgens plan.

Resultaten na 9 maanden
Agfa-Gevaert Groep – eerste 9 maanden

in miljoen euro9m 2021
9m 2020


Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet1.2761.2422,8% (4,2%)
Brutowinst (*)3703670,8%
% van de omzet29,0%29,5% 
Aangepaste EBITDA (*)77718,1%
% van de omzet6,0%5,7% 
Aangepaste EBIT(*)312333,9%
% van de omzet2,4%1,8% 

(*)         voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

HealthCare IT – eerste 9 maanden

in miljoen euro9m 2021
9m 2020
Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet160171-6,5% (-4,2%)
Aangepaste EBITDA (*)19,021,2-10,7%
% van de omzet11,9%12,4% 
Aangepaste EBIT (*)12,314,1-12,3%
% van de omzet7,7%8,2% 

(*)         voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Radiology Solutions – eerste 9 maanden

in miljoen euro9m 2021
9m 2020


Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet335350-4,0% (-2,6%)
Aangepaste EBITDA (*)43,256,7-23,8%
% van de omzet12,9%16,2% 
Aangepaste EBIT (*)26,038,3-32,0%
% van de omzet7,8%11,0% 

(*)         voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Digital Print & Chemicals – eerste 9 maanden

in miljoen euro9m 2021
9m 2020


Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet23621112,3% (13,4%)
Aangepaste EBITDA (*)15,911,538,8%
% van de omzet6,7%5,4% 
Aangepaste EBIT (*)7,13,794,6%
% van de omzet3,0%1,7% 

(*)         voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Offset Solutions – eerste 9 maanden

in miljoen euro9m 2021
9m 2020


Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet5445106,6% (7,9%)
Aangepaste EBITDA (*)12,2(6,0) 
% van de omzet2,2%-1,2% 
Aangepaste EBIT (*)(1,5)(20,9) 
% van de omzet-0,3%-4,1% 

(*)     voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Einde bericht

Verklaring van de verantwoordelijke personen
Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.
“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Frank Aranzana, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Pascal Juéry, President en CEO, en Dirk De Man, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de tussentijdse geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het tussentijds verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico
Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.
"Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd - maar niet uitsluitend - met een aantal markt- en concurrentierisico's of meer specifieke risico's in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen."
De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Voor meer informatie:
Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Septestraat 27
2640 Mortsel - Belgium
T +32 (0) 3 444 7124
E viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
T +32 (0) 3 444 8015
E johan.jacobs@agfa.com

Het volledige persbericht en de financiële informatie zijn tevens beschikbaar op de website van de onderneming: www.agfa.com.

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

 Q3 2021

Q3 2020

9m 2021

9m 2020

Voortgezette activiteiten    
Opbrengsten4394101.2761.242
Kostprijs van verkopen(322)(298)(906)(875)
Brutowinst118112370367
Verkoopkosten(56)(52)(169)(166)
Algemene beheerskosten(37)(34)(116)(105)
Kosten van onderzoek en ontwikkeling(22)(24)(71)(71)
Waardeverminderingsverliezen op handels- en andere vorderingen, inclusief contractuele activa verbonden aan contracten met klanten(1)-(1)(2)
Overige bedrijfsopbrengsten563116
Overige bedrijfskosten(7)(15)(18)(73)
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten (1)(9)26(35)
Financieringsbaten/(-kosten) - netto-(1)(1)(4)
Financieringsbaten--11
Financieringskosten(1)(1)(3)(5)
Overige financieringsbaten/(kosten) - netto(3)(8)(6)(22)
Overige financieringsbaten-(1)63
Overige financieringskosten(3)(7)(12)(25)
Nettofinancieringslasten (4)(9)(7)(25)
Aandeel van de Groep in het netto-resultaat van geassocieerde deelnemingen, na winstbelastingen----
Winst (verlies) voor belastingen(4)(17)18(61)
Winstbelastingen(1)(8)(15)(15)
Winst van de voortgezette activiteiten(5)(25)4(76)
Winst (verlies) van beëindigde activiteit, na winstbelastingen---720
Winst (verlies) over de verslagperiode(5)(25)4644
Winst (verlies) toewijsbaar aan:    
Aandeelhouders van de Onderneming(5)(27)5641
Minderheidsbelangen-2(1)3
     
Winst uit bedrijfsactiviteiten(1)(9)26(35)
Reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten(7)(9)(5)(58)
Aangepaste EBIT6-3123
     
Gewone winst per aandeel Groep (€)(0,03)(0,16)0,033,82
waarvan voortgezette activiteiten(0,03)(0,16)0,03(0,47)
waarvan stopgezette activiteiten---4,29


Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode eindigend in september 2020 / september 2021 (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

 9m 2021
9m 2020

Winst (verlies) van de periode4644
Winst (verlies) van de periode uit voortgezette activiteiten4(76)
Winst (verlies) van de periode uit beëindigde activiteiten-720
Niet-gerealiseerde resultaten   
Niet-gerealiseerde resultaten die geherklasseerd zijn naar de winst- en verliesrekening of in een volgende periode kunnen geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening:  
Valutakoersverschillen:20(31)
Valutakoersverschillen voor buitenlandse activiteiten20(31)
Kasstroomafdekkingen: (5)8
Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen43
Nettoverandering in de reële waarde van kasstroomafdekkingen die is overgeboekt naar de winst- en verliesrekening(2)-
Verandering in de reële waarde die is overgeboekt naar de initiële boekwaarde
van het ingedekte actief
(8)6
Winstbelastingen1(1)
Niet-gerealiseerde resultaten die niet geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening:78(1)
Investering gewaardeerd aan reële waarde via niet-gerealiseerde resultaten
– veranderingen in reële waarde
2(1)
Herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen82-
Winstbelastingen op de herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen(6)-
Niet-gerealiseerde resultaten over de periode, na winstbelastingen91(24)
Niet-gerealiseerde resultaten over het boekjaar uit voortgezette activiteiten, na winstbelastingen:91(24)
Niet-gerealiseerde resultaten over het boekjaar uit beëindigde activiteiten, na winstbelastingen:--
   
Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten96620
Toewijsbaar aan  
Aandeelhouders van de Onderneming (voortgezette activiteiten)94(102)
      Minderheidsbelangen (voortgezette activiteiten)22
Aandeelhouders van de Onderneming (beëindigde activiteiten)-720
Minderheidsbelangen (beëindigde activiteiten)--


Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor het kwartaal eindigend in september 2020 / september 2021 (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

 Q3 2021
Q3 2020

Winst (verlies) van de periode(5)(25)
Winst (verlies) van de periode uit voortgezette activiteiten(5)(25)
Winst (verlies) van de periode uit beëindigde activiteiten--
Niet-gerealiseerde resultaten   
Niet-gerealiseerde resultaten die geherklasseerd zijn naar de winst- en verliesrekening of in een volgende periode kunnen geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening:  
Valutakoersverschillen:5(12)
Valutakoersverschillen voor buitenlandse activiteiten5(12)
Kasstroomafdekkingen: (2)5
Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen15
Nettoverandering in de reële waarde van kasstroomafdekkingen die is overgeboekt naar de winst- en verliesrekening-(1)
Verandering in de reële waarde die is overgeboekt naar de initiële boekwaarde
van het ingedekte actief
(4)1
Winstbelastingen1(1)
Niet-gerealiseerde resultaten die niet geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening:(3)-
Investering gewaardeerd aan reële waarde via niet-gerealiseerde resultaten
– veranderingen in reële waarde
--
Herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen--
Winstbelastingen op de herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen(3)-
Niet-gerealiseerde resultaten over de periode, na winstbelastingen(1)(7)
Niet-gerealiseerde resultaten over het boekjaar uit voortgezette activiteiten, na winstbelastingen:(1)(7)
Niet-gerealiseerde resultaten over het boekjaar uit beëindigde activiteiten, na winstbelastingen:--
   
Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten(6)(32)
Toewijsbaar aan  
Aandeelhouders van de Onderneming (voortgezette activiteiten)(7)(34)
      Minderheidsbelangen (voortgezette activiteiten)12
Aandeelhouders van de Onderneming (beëindigde activiteiten)--
Minderheidsbelangen (beëindigde activiteiten)--

Geconsolideerde balansen (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

 30/09/2021

31/12/2020

Vaste activa779714
Goodwill276265
Immateriële activa1419
Materiële vaste activa128127
‘Recht-op-gebruik’ activa7278
Overige financiële activa87
Activa in verband met vergoedingen na uitdiensttreding61-
Handelsvorderingen1315
Vorderingen uit leaseovereenkomsten7568
Overige activa1216
Uitgestelde belastingsvorderingen119120
Vlottende activa1.3691.490
Voorraden465389
Handelsvorderingen303297
Contractuele activa verbonden aan contracten met klanten7364
Actuele vorderingen uit winstbelastingen6063
Overige belastingsvorderingen2115
Financiële activa39
Vorderingen uit leaseovereenkomsten1429
Overige vorderingen49
Overige activa1718
Derivaten49
Geldmiddelen en kasequivalenten401585
Vaste activa aangehouden voor verkoop24
TOTAAL ACTIVA2.1472.204


 30/09/2021

31/12/2020

Eigen vermogen695620
Eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders van de onderneming643570
Maatschappelijk kapitaal187187
Uitgiftepremies210210
Ingehouden winsten1.3151.412
Reserves3(76)
Valutakoersverschillen(25)(42)
Verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding: herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen(1.047)(1.122)
Toewijsbaar aan minderheidsbelangen5351
Langlopende verplichtingen 8611.046
Verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding776956
Overige personeelsbeloningen1113
Rentedragende verplichtingen5054
Voorzieningen1716
Uitgestelde belastingverplichtingen54
Contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten12
Overige langlopende verplichtingen-1
Kortlopende verplichtingen591538
Rentedragende verplichtingen2729
Voorzieningen2863
Handelsschulden257198
Contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten119103
Actuele verplichtingen uit winstbelastingen2723
Overige belastingverplichtingen1724
Overige te betalen posten88
Personeelsbeloningen9988
Overige verplichtingen31
Derivaten42
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN2.1472.204


Geconsolideerde kasstroomoverzichten (in miljoen euro)
Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

 9m 2021
9m 2020

Q3 2021Q3 2020
Winst (verlies) over de periode4644(5)(25)
Winstbelastingen15818
Aandeel in het nettoresultaat van geassocieerde deelnemingen, na winstbelastingen----
Nettofinancieringskosten72649
Bedrijfsresultaat26679(1)(9)
     
Afschrijvingen (excl. op ‘recht-op-gebruik’-activa)263099
Afschrijvingen op ‘recht-op-gebruik’-activa212467
Bijzondere waardeverminderingsverliezen----
     
Valutakoersverschillen en reële waardeveranderingen van derivaten4(5)2(4)
Vrijval van resultaten uit de afdekkingsreserve(2)---
Overheids- en andere subsidies(8)(5)(3)(1)
Winst/verlies op de verkoop van immateriële activa, materiële vaste activa en herwaardering van leaseovereenkomsten(7)(1)--
Resultaat uit de verkoop van beëindigde activiteiten-(701)--
Kosten voor verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding en ontslagvergoedingen2134719
Opbouw van personeelsverplichtingen5447195
Afwaarderingen/terugname op voorraden8823
Waardeverminderingsverliezen/terugname op vorderingen131-
Opbouw/terugname van voorzieningen(4)4617
     
Bedrijfskasstroom voor wijzigingen in het werkkapitaal1381584336
     
Wijziging in de voorraden(88)(43)(24)27
Wijziging in de handelsvorderingen1056(4)2
Wijziging in de contractuele activa verbonden aan contracten met klanten(7)(18)(4)(10)
Wijziging in de werkkapitaalactiva (85)(6)(33)18
Wijziging in de handelsschulden45(11)12(20)
Wijziging in de contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten1232(3)(6)
Wijziging in de werkkapitaalverplichtingen56219(26)
Wijziging in het werkkapitaal(28)15(23)(8)
 9m 2021
9m 2020

Q3 2021Q3 2020
Uitgaande kasstroom voor personeelsbeloningen(235)(272)(29)(162)
     
Uitgaande kasstroom voor voorzieningen(31)(17)(6)(3)
     
Veranderingen in de leaseportfolio8(2)4(2)
     
Veranderingen in ander werkkapitaal25(1)16
     
Ontvangen kasstromen uit derivaten ter indekking van operationele activiteiten8(4)31
     
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten(137)(115)(9)(123)
     
Betaalde belastingen(5)(13)(4)(4)
     
Nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten(142)(129)(12)(127)
waarvan gerelateerd aan stopgezette activiteiten-28--
     
Investeringsuitgaven(19)(22)(5)(8)
Ontvangsten uit de verkoop van immateriële activa en
materiële vaste activa
113-1
Overnames na aftrek verworven geldmiddelen-(1)--
Ontvangsten uit de verkoop van beëindigde activiteiten, na winstbelastingen-915--
Terugbetaling van aan derden verstrekte leningen9-8-
Ontvangen rente221-
Ontvangen dividenden----
     
Nettokasstromen uit investeringsactiviteiten38964(7)
    waarvan gerelateerd aan stopgezette activiteiten-912--
     
Betaalde rente(3)(6)(1)(1)
Inkoop van eigen aandelen(21)-(12)-
Ontvangsten uit leningen15711
Terugbetalingen van leningen(3)(249)-(2)
Betaling van leaseschulden(21)(27)(6)(8)
Wijzigingen in leningen(23)(218)(5)(10)
Ontvangsten uit / (betaling van) derivaten2(8)1(4)
Andere financieringsinkomsten / (-kosten)1(3)--
     
Nettokasstromen uit financieringsactiviteiten(43)(235)(18)(14)
waarvan gerelateerd aan stopgezette activiteiten-(4)--
     
Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten(182)533(25)(148)
     
Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van de periode58599427775
Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten(182)533(25)(148)
Impact van valutakoersverschillen(2)(4)(1)1
Winsten (verliezen) uit verhandelbare effecten(1)---
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode400628400628

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het Eigen Vermogen (in miljoen euro) Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRSin miljoen euro
Maatschappelijk kapitaalUitgiftepremieIngehouden winstenEigen aandelenReële waarde reserveAfdekkingsreserveHerwaardering van de netto-verplichting uit hoofde van toegezegdpensioen-regelingenValutakoersverschillenTotaalTOEWIJSBAAR AAN MINDERHEIDSBELANGENTOTAAL EIGEN VERMOGEN
Balans op 1 januari 2020187210803(82)1(3)(1.028)(5)8347130
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode           
Winst (verlies) over de periode--641-----6413644
Niet-gerealiseerde resultaten na winstbelastingen----(1)8-(30)(23)(1)(24)
Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode--641-(1)8-(30)6182620
            
Transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen           
Dividenden-----------
Herklassering van de herwaardering van de pensioenverplichting uit hoofde van toegezegd pensioenregelingen van gedesinvesteerde ondernemingen naar ingehouden winsten--(4)---4----
Totaal van transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen--(4)---4----
            
Balans op 30 september 20201872101.440(82)-5(1.024)(35)70249750
            
Balans op 1 januari 20211872101.412(82)-7(1.122)(42)57051620
            
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode           
Winst (verlies) over de periode--5-----5(1)4
Niet-gerealiseerde resultaten na winstbelastingen----2(5)751789392
Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode--5-2(5)751794296
            
Transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen           
Dividenden-----------
Inkoop Eigen Aandelen---(21)----(21)-(21)
Vernietiging Eigen Aandelen--(103)103-------
Totaal van transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen--(103)82----(21)-(21)
            
Balans op 30 september 20211872101.315-21(1.047)(25)64353695

Bijlages