Corbion: resultaten boekjaar 2017

Corbion boekte een netto-omzet van € 891,7 miljoen in 2017, een afname van 2,2% vergeleken met 2016. De autonome groei van de netto-omzet in het vierde kwartaal was 0,4%. De EBITDA exclusief eenmalige posten in 2017 daalde met 3,5% tot € 164,1 miljoen. De onderneming stelt voor een regulier dividend van € 0,56 per aandeel uit te keren.

"Ik constateer met genoegen dat het positieve omzet momentum aanhield in de tweede helft van 2017. Onze performance in 2017 was tevredenstellend met uitzondering van de volume ontwikkelingen in Bakery. De groei van Meat en Biochemicals was bemoedigend. We gaven een extra impuls aan Innovation Platforms met de oprichting van de joint venture Total Corbion PLA en door de acquisitie van een platform voor de winning van ingrediënten uit algen. In november presenteerden we onze strategie 'Creating Sustainable Growth' voor de jaren 2018-2021 ", aldus Tjerk de Ruiter, CEO.

Belangrijke financiële ontwikkelingen boekjaar 2017*

  • De autonome groei van de netto-omzet was -0,4%; de volumegroei was -1,9%
  • De EBITDA exclusief eenmalige posten bedroeg € 164,1 miljoen (€ 167,0 miljoen exclusief een impact van € -2,9 miljoen als gevolg van de acquisitie van TerraVia in het vierde kwartaal)
  • De EBITDA -marge vóór eenmalige posten was 18,4% (2016: 18,7%)
  • Eenmalige posten op EBITDA -niveau ten bedrage van € 6,4 miljoen
  • Het bedrijfsresultaat was € 122,3 miljoen, een autonome daling van 2,4%
  • De vrije kasstroom was € 24,2 miljoen (2016: € 72,1 miljoen). De daling is merendeels samenhangend met de nieuw opgerichte joint venture Total Corbion PLA en de verworven activa van TerraVia
  • De nettoschuld/ EBITDA -ratio per einde jaar was 1,0x (ultimo 2016: 0,6x)
x € miljoen Boekjaar 2017 Boekjaar 2016 Totale groei Autonome groei
Netto-omzet 891,7 911,3 -2,2% -0,4%
EBITDA exclusief eenmalige posten 164,1 170,1 -3,5% -2,3%
EBITDA -marge exclusief eenmalige posten 18,4% 18,7%    
Bedrijfsresultaat 122,3 126,9 -3,6% -2,4%
ROCE 17,4% 20,6%    
Attachment:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8cc2c553-29d4-4299-a722-20292746616b