Corbion: Resultaten boekjaar 2022

Corbion , de aan Euronext Amsterdam genoteerde onderneming die conservering bevordert via de toepassing van wetenschap, publiceert vandaag haar resultaten over het jaar dat eindigde op 31 december 2022.

Belangrijke financiële ontwikkelingen boekjaar 2022

  • De totale netto-omzet nam met 36,2% toe tot €1.457,9 miljoen (boekjaar 2021: €1.070,8 miljoen)
  • De netto-omzet groeide autonoom met 24,6%; de netto-omzet van de kernactiviteiten groeide autonoom met 24,3%
  • De aangepaste EBITDA was €184,4 miljoen (boekjaar 2021: €135,8 miljoen; autonome toename met 17,9%)
  • Het bedrijfsresultaat kwam uit op €110,8 miljoen (boekjaar 2021: €82,0 miljoen)
  • De vrije kasstroom was €-160,1 miljoen (boekjaar 2021: €-97,0 miljoen)
  • Covenant net debt/covenant EBITDA teruggebracht tot 3,0x (H1 2022: 3,3x)
  • Voorgesteld regulier dividend in contanten van €0,56 per aandeel
  • Strategie Advance 2025 blijft op koers wat betreft uitvoering en doelstellingen
  • Guidance op korte termijn en doelen op middellange termijn zijn ongewijzigd


€ miljoenBoekjaar 2022Boekjaar 2021Totale groeiAutonome groei
Netto-omzet1.457,91.070,836,2%24,6%
Aangepaste EBITDA184,4135,835,8%17,9%
Aangepaste EBITDA-marge12,6%12,7%  
Bedrijfsresultaat110,882,035,1%18,1%
ROCE9,6%9,6%  

In een toelichting op de vandaag gepubliceerde resultaten zei Olivier Rigaud, CEO:

“Het vervult ons met trots dat we sterke omzet- en EBITDA-groei hebben gerealiseerd in een periode van ongekende kosteninflatie en knelpunten in de leveringsketen. Onze autonome omzetgroei van 24,6% en onze autonome groei van de aangepaste EBITDA met 17,9% in 2022 toont het sterke potentieel van onze strategie en uitvoering aan. Wij verhoogden met succes onze prijzen ter compensatie van de hogere inputkosten en boekten een volume/mix-groei bij de kernactiviteiten van 5,6% ondanks de al eerder vastgestelde vertraging van de PLA-markt. Algae Ingredients liet een aanhoudend sterke groeidynamiek zien. We hebben in 2022 substantiële voortgang geboekt met onze duurzaamheidsinitiatieven en tegen het eind van het jaar heeft het Science Based Target Initiative (SBTi) onze meer ambitieuze emissiereductiedoelen goedgekeurd. Deze nieuwe reductiedoelen zijn in overeenstemming gebracht met het streven om de gemiddelde stijging van de wereldwijde temperatuur te beperken tot 1,5°C. Onze strategie gericht op bevordering van duurzame groei werpt vruchten af en we hebben er alle vertrouwen in dat we de geactualiseerde initiatieven en doelen van Advance 2025 zullen verwezenlijken.”


Bijlage