Consensus OncoMethylome richting houden

De consensus over het internationale biotechnologiebedrijf OncoMethylome staat op houden. Voor het aandeel worden infrequent adviezen afgegeven. Gisteren verhoogde ING Financial Markets hun koersdoel voor het aandeel naar 16,20 euro. Reden voor de koersdoelverhoging op de tussentijdse resultaten die het bedrijf presenteerde omtrent haar studies. De studies naar het vroegtijdig opsporen van darm- en blaaskanker zijn positief te noemen, aldus de analisten.

In de jaren dat OncoMethylome bestaat heeft het bedrag nog een winst weten te behalen. Het aandeel noteert momenteel met een forward pe van -14,79. Op de beurs wordt het aandeel rond de 5 euro onder het gemiddelde koersdoel van 16,20 euro verhandeld. Binnen de sector wordt de voorkeur gegeven aan Celgene , Genzyme en Gilead Sciences . Gisteren presenteerde het bedrijf haar resultaten over de eerste helft van 2007.

De inkomsten stegen in het eerste halfjaar'07 van EUR 967.000 in 2006 tot EUR 1. 123 .000 in 2007 voor dezelfde periode. Dit is voornamelijk het gevolg van de ontvangst van nieuwe overheidssubsidies.

Kosten en rentabiliteit
De totale uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling voor de eerste helft van 2007 bedroegen EUR 5,2 miljoen, tegenover EUR 3,4 miljoen voor de eerste helft van 2006. Deze stijging met 54 % is voornamelijk toe te schrijven aan extra R&D personeel dat werd aangeworven in H2 2006, en door een uitbreiding van klinische studies. Deze stijging werd niet aangehouden in H1 2007, gezien R&D kosten voor de eerste helft van 2007 (EUR 5,2 Miljoen) vergelijkbaar zijn met die van de tweede helft van 2006 (EUR 5,3 Miljoen)

De algemene verkoops- en administratiekosten stegen met 40 % tot EUR 1,4 miljoen in vergelijking met H1 2006. Dit is voornamelijk het gevolg van de uitbreiding van de administratieve en compliance-functies die nodig waren door de notering van de aandelen van OncoMethyome op Eurolist door Euronext .

De totale exploitatiekosten stegen met 51 % in H1 2007 in vergelijking met H1 2006. In vergelijking met H2 2006 bedroeg de stijging van de totale exploitatiekosten echter slechts 7 %. Met uitsluiting van 'non-cash' uitgaven gerelateerd aan de kosten voor aandelenopties, daalden de totale exploitatiekosten met 1% in H1 2007 ten opzichte van H2 2006. De financiële resultaten van H1 2007 beantwoordden volledig aan de verwachtingen van het management.

Kasmiddelen
De kasmiddelen en kasequivalenten van OncoMethylome bedroegen EUR 27,2 miljoen op 30 juni 2007. In de eerste helft van 2007 haalde OncoMethylome in totaal EUR 0,9 miljoen binnen door de uitgifte van nieuwe aandelen, ten gevolge van het uitoefenen van werknemersaandelenopties. De netto 'cash burn' van OncoMethylome voor de eerste zes maanden van 2007 bedroeg EUR 5,6 miljoen en bestond voornamelijk uit R&D-activiteiten en de vermindering van handelsschulden die ongewoon hoog waren op 31 december 2006 als gevolg van de expansie die werd uitgevoerd in H2 2006.

Vooruitzichten voor H2 2007
Voor het volledige jaar 2007 voorziet OncoMethylome een opbrengst van EUR 2 tot EUR 3 miljoen. Als gevolg van de forfaitaire milestone payments, die voortvloeien uit de commerciële partnerships van het bedrijf, kunnen de bedrijfsinkomsten onderhevig zijn aan schommelingen. OncoMethylome en zijn dochtermaatschappijen zullen verder bijkomende onderzoeks- en ontwikkelingssubsidies aanvragen voor specifieke R&D programma's. De grote expansie in de vorm van gebouwen en personeel, die in H2 2006 werd afgerond, vertraagde sterk in H1 2007. De exploitatiekosten zouden in de nabije toekomst dan ook deze tragere groei moeten aanhouden.

Alle commercialiserings- en productontwikkelingsprogramma's voor 2007 blijven, zoals eerder vermeld, op schema, inclusief bijkomende commerciële deals op het gebied van colorectale kanker en gepersonaliseerde behandelingen, plus bijkomende contracten voor productlanceringen op korte termijn via in de VS gevestigde service laboratoria.