Koersdoelen Corporate Express omlaag

Recent worden voor handelshuis Corporate door diverse banken de koersdoelen omlaag gezet. Het aandeel noteert momenteel fors onder het gemiddelde koersdoel van 10,90 euro. De analisten van zakenbank Citigroup verlaagden hun koersdoel met 2 euro naar 8 euro bij een gehandhaafd houdenadvies. Analist Martijn den Drijver van SNS Securities verlaagde eveneens zijn koersdoel naar 8,10 euro.

Door de recente koersdaling is ook Corporate Express' koerswinstverhouding behoorlijk gedaald; de forward pe staat op het moment van schrijven op 11,31. De consensus over het aandeel blijft niettemin positief, voor het aandeel staan geen verkoopadviezen uit. Op 6 november presenteert het bedrijf haar resultaten over het derde kwartaal. De AVA wordt op 8 april gehouden.

De netto-omzet steeg met 1,2% naar EUR 1.605 miljoen. Bij gelijke koersen steeg de netto-omzet met 4,9%, waarbij de zwakke koers van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro het grootste effect had. De autonome groei bedroeg 3%. Office Products Noord-Amerika rapporteerde een autonome groei van -3%, Office Products Europa +5% en Office Products Australië +5%. Printing Systems boekte een autonome omzetstijging van 8% en ASAP Software AG 12%.

De brutobijdrage bedroeg EUR 475,2 miljoen, een toename van 6,5% bij gelijke koersen. Bij zowel Office Products Europa als Office Products Australië steeg de brutobijdrage meer dan de omzet, geholpen door initiatieven op het gebied van merchandising en de bijdrage van acquisities zoals die van ATG en Educational Experience. Office Products Noord-Amerika had te maken met een concurrerende markt en lagere verkoopvolumes, wat resulteerde in lagere leverancierskortingen.

Het bedrijfsresultaat bedroeg EUR 54,7 miljoen, een daling van 13,1% bij gelijke koersen. Office Products Europa, Office Products Australië en Printing Systems lieten een gezonde stijging zien, terwijl Office Products Noord-Amerika en ASAP Software AG een lager bedrijfsresultaat boekten. De afschrijving op overige immateriële activa bedroeg EUR 3,1 miljoen, tegen EUR 0,5 miljoen in het tweede kwartaal van 2006.

In het tweede kwartaal bedroeg de EBITDA -marge (exclusief speciale posten) voor global office products, op basis van een vier-kwartalen voortschrijdend gemiddelde, 6,0% tegen 6,3% in het eerste kwartaal van 2007.

Het nettoresultaat bedroeg EUR 17,7 miljoen. EPS bedroeg EUR 0,10 tegen EUR 0,14 in het tweede kwartaal van 2006. Exclusief fair value-aanpassingen, de afschrijving op immateriële activa en speciale posten bedroeg de winst per aandeel EUR 0,13 (eerste kwartaal van 2006: EUR 0,17).