Marktwaardering Unilever in lijn met winst

Het aandeel Unilever wordt de laatste jaren gewaardeerd met een koerswinstverhouding tussen de 12 en de 17. Met deze waardering ligt het aandeel op het gemiddelde van de Europese blue chips in de voedingsmiddelensector. De winst per aandeel is de afgelopen drie jaar ieder jaar gestegen wat resulteerde in een iets lagere koerswinstverhouding. De adviezen over het aandeel zijn verdeeld over kopen en houden, voor het aandeel staan slechts 2 verkoopadviezen uit. Vorige week werden diverse adviezen voor het aandeel herhaald.

Zakenbank Lehman Brothers verhoogde het koersdoel met 1,90 euro naar 25 euro. ING Financial Markets verhoogde het koersdoel naar 29 euro. Op 1 november presenteerde het bedrijf haar resultaten over het derde kwartaal. Over de eerste negen maanden van dit jaar kwam de winst per aandeel uit op 1,07 euro (in 2006 was dit 90 eurocent).

Financiële hoofdpunten
 • Groei van de onderliggende verkopen van 5,3% in de eerste negen maanden. Groei van de onderliggende verkopen in het derde kwartaal van 4,5% (5,2% gecorrigeerd voor de aanpassing van IT-systemen in de Verenigde Staten waardoor verkopen naar voren werden gehaald in het tweede kwartaal).
 • Brutowinstmarge van 13,7% in het kwartaal en in de eerste negen maanden, met een onderliggende verbetering van respectievelijk 0,2 en 0,3 procentpunt.
 • Winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten steeg in de eerste negen maanden met 20%, met een hogere bijdrage uit joint ventures en geassocieerde maatschappijen, lagere financieringslasten en een lager effectief belastingtarief.

  Operationele hoofdpunten
 • Groeitempo vastgehouden in alle regio’s en categorieën, grotendeels in lijn met de markten.
 • Verdere sterke stijging van grondstofkosten, gecompenseerd door toegenomen prijsverhogingen en een sterke bijdrage van kostenbesparingsprogramma’s.
 • Voortgang met de implementatie van de versnelde herstructureringsplannen en de ontwikkeling van de portfolio. Herstructureringslasten van € 234 miljoen zijn ten laste gebracht van de bedrijfswinst in het derde kwartaal.

  Interim-dividend
 • Interim-dividend van € 0,25 per aandeel NV en 17,00p per aandeel PLC.

  Forward pe’s Europese sector voedingsmiddelenbedrijven (de blue chips)
  Danone 11,83
  Nestle 22,33
  Unilever 14,03
  Gemiddelde forward pe: 16,73

  Bovenstaande waarderingen zijn berekend op basis van de winst per aandeel in 2006. Nestlé noteert op het moment van schrijven met de hoogste forward pe van Europa’s grootste voedingsmiddelenproducenten.