TomTom en Garmin ontlopen elkaar weinig

De aandelen van TomTom en Garmin gedragen zich dit beursjaar redelijk uniform aan elkaar. Zowel qua koersperformance als qua waardering op de financiële markten ontlopen beide aandelen elkaar weinig. Een voornaam verschil tussen Garmin en TomTom is het feit dat Garmin als één van de weinige bedrijven in de navigatiesector wel dividend aan haar aandeelhouders heeft betaald.

Statistieken navigatiesector Forward P/E Div.rend. Div./ (Forw. P/E) Koersperf.
AND 38,73 0,00 0,00 13.60
Garmin 47,60 0,45 0,01 99,29
HITT 13,00 2,69 0,20 -81,22
Tele Atlas -134,05 0,00 0,00 76,05
TomTom 31,47 0,00 0,00 82,73
Gemiddelden 32,70 0,63 0,04 38,09

Forward price/earnings per share (forward P/E) = slotkoers / winst per aandeel 2006.
De forward PE van bedrijven met een verlies per aandeel in 2006 wordt niet meegenomen bij het berekenen. Het meerekenen voor het gemiddelde zou daarom het gemiddelde ten onrechte omlaag halen.

Dividendrendement = uitgekeerd dividend per aandeel in 2007 / slotkoers

Div./ (Forw. Price/earnings) = dividendrendement / forward P/E

Koersperformance) = Het rendement van het aandeel dit jaar v.a. 1 januari 2007.

Te zien is dat het aandeel Tele Atlas in 2006 een verlies per aandeel presenteerde (0,21 eurocent per aandeel). De forward P/E’s van TomTom en van het Amerikaanse Garmin liggen redelijk in de buurt van elkaar ( TomTom : 31,47 en Garmin 47,60). HITT heeft de laagste forward P/E. Vorig jaar behaalde HITT een winst per aandeel van 40 eurocent. Vergeleken met de huidige koers van rond de 5 levert dit een forward P/E op van 13. Garmin en HITT zijn de enige aandelen die dit jaar dividend aan haar aandeelhouders hebben iutbetaald. Het gemiddelde dividendrendement van de sector staat op 0,63% en dit is lager dan de meeste andere sectoren. Het resultaat van het dividendrendement te delen door de forward P/E levert lage waarden op. Hoe hoger deze ratio hoe hoger het dividendrendement en hoe lager de forward P/E.

Beleggingen in de aandelen in de navigatiesector leggen dit jaar de beleggers geen windeieren. Het gemiddelde rendement ligt op het moment van schrijven op 38,09%. Hiermee behoort deze sectoren tot de meest renderende sectoren internationaal. Wel dient opgemerkt te worden dat TomTom en Garmin een biedingsstrijd hebben gevoerd om Tele Atlas. Deze strijd werd later door TomTom gewonnen en heeft de koers van Tele Atlas ook sterk omhoog gestuwd.