Stringent optimisme Fortis

De stemming over het Belgisch/Nederlandse financiële concern blijft positief. Het aandeel noteert rond de 10 euro onder het gemiddelde koersdoel van 28 euro. De afgelopen jaren presenteerde Ageas ieder jaar een hogere winst per aandeel. Dit jaar keerde het bedrijf 1,40 aan dividend uit per aandeel, op het huidige koersniveau komt dit neer op 7,95%. Dit jaar behoort Ageas tot de slechtst presterende financials in Europa. De peformance ligt dit jaar rond de -40%. De aandelen van UBS en Citigroup leverden dit jaar nagenoeg gelijke prestaties.

Vandaag sloot Ageas de uitgifte af van preferente aandelen van Ageas Bank Nederland ( Holding ) NV. Deze preferente aandelen zijn als alternatief aangeboden aan de voormalige houders van niet-genoteerde preferente aandelen ABN AMRO Holding NV. In het totaal is EUR 210 miljoen geplaatst. De preferente aandelen geven recht op een jaarlijkse coupon ter waarde van 5,85%. De opbrengst van deze uitgifte is een onderdeel van de financiering van de acquisitie van onderdelen van ABN AMRO en versterkt het eigen vermogen van Ageas Bank.

Ageas heeft een nieuwe samenstelling aangekondigd van het Directiecomité van Ageas Bank, het bestuursorgaan voor de wereldwijde bankactiviteiten van Ageas . Ageas is verheugd de benoeming van Filip Dierckx als nieuwe voorzitter van dit Directiecomité te kunnen meedelen . Hij volgt Herman Verwilst op, die deze functie sinds de oprichting van Ageas Bank heeft bekleed, en die, zoals eerder aangekondigd, Jean-Paul Votron opvolgt als voorzitter van de Raad van Bestuur van Ageas Bank. De Raad van Bestuur bepaalt het algemene beleid van de bank.

Op 29 april 2008 organiseert Ageas haar algemene vergadering van aandeelhouders. De resultaten over 2007 worden op 7 maart 2008 gepresenteerd. De presentatie van de resultaten over het eerste kwartaal wordt op 13 mei 2008 gehouden. In 2006 bedroeg de koerswinstverhouding (berekend met de ultimo slotkoers van het aandeel in 2006) 9.56. De forward P/E bedraagt 5,21.