Delhaize dissonant in supermarktsector

De performance van het aandeel Delhaize bleef de afgelopen 12 maanden sterk achter bij die van de sector. Ondanks dat Delhaize ’s forward P/E in lijn is met die van de sector is haar koers fors omlaag gegaan, terwijl de sector een outpeformance opleverde. Ondanks de underperformance blijven de koersdoelen voor het aandeel gehandhaafd. Het aandeel noteert op het moment van schrijven op zo’n 20 euro onder het gemiddelde koersdoel van 74,51 euro. Binnen de supermarkt is er veel cohesie qua forward P/E, dividendrendementen en performances. Delhaize wijkt alleen op basis van de performance af van de sector.

Statistieken sector supermarkten (NL, BE en FR) Forward P/E Div.rend. Div./ (Forw. P/E) Koersperf.
Ahold 15,28 0,00 0,00 9,93
Carrefour 19,74 2,02 0,10 12,88
Colruyt 23,58 1,71 0,07 1,68
Delhaize 15,32 1,74 0,11 -8,23
Sligro 17,74 2,57 0,14 3,85
Super de Boer -8,46 0,00 0,00 15,38
Ongewogen gemiddelden 13,86 1,05 0,07 -5,91

Forward price/earnings per share (forward P/E) = slotkoers / winst per aandeel 2006.
Dividendrendement = uitgekeerd dividend per aandeel in 2007 / slotkoers
Div./ (Forw. Price/earnings) = dividendrendement / (forward P/E)

Koersperformance = Het rendement van het aandeel dit jaar v.a. 1 januari 2007.

Delhaize maakte op 4 januari bekend dat zij een overeenkomst gesloten heeft om via haar dochteronderneming Alfa- Beta Vassilopoulos de Griekse distributeur Plus Hellas over te nemen. Deze overname van 33 winkels en een nieuw distributiecentrum zal de positie van Alfa- Beta in Griekenland versterken, voornamelijk in het noorden van het land, waar haar aanwezigheid eerder beperkt was.

Plus Hellas behoort tot de Plus-keten, een filiaal van de Duitse Tengelmann Group. Plus betrad de Griekse markt in 2005 en startte haar handelsactiviteiten in 2006. De overname bestaat uit 33 nieuwe winkels (gemiddelde verkoopoppervlakte van 795 m2) en een modern distributiecentrum (36.000 m2), en het onroerend goed in eigendom bestaat uit 14 winkels en het distributiecentrum. Plus Hellas heeft eveneens verschillende winkels in voorbereiding die nog geopend moeten worden. De overnameprijs bedraagt EUR 69,5 miljoen, onderworpen aan contractuele aanpassingen. De Plus-winkels zullen geconverteerd worden naar Alfa- Beta -uithangborden.

Cijfers derde kwartaal 2007
  • Stijging van de opbrengsten met 4,2% aan ongewijzigde wisselkoersen.
  • Sterke vergelijkbare omzetgroei van 4,6% in de V.S., de hoogste sinds 2000.
  • Bedrijfsresultaat daalt met 6,0% aan actuele wisselkoersen en stijgt met 0,5% aan ongewijzigde wisselkoersen.
  • Deel van de Groep in de nettowinst maakt een sprong van 128,2% aan actuele wisselkoersen.

    In 2006 bedroeg de koerswinstverhouding (berekend met de ultimo slotkoers van het aandeel in 2006) 17.02. De forward PE (de slotkoers gedeeld door de winst over 2006) bedraagt 15.42. Voor 2008 wordt de winst per aandeel Delhaize ingeschat op 4.22 euro. De winst per aandeel Delhaize bedroeg in 2005 3.92 euro. Op 22 mei 2008 organiseert Delhaize haar algemene vergadering van aandeelhouders. De resultaten over 2007 worden op 6 maart 2008 gepresenteerd. De presentatie van de resultaten over het eerste kwartaal wordt op 8 mei 2008 gehouden.