Analisten houden optimisme over Fortis vast

De consensus over het aandeel van de Belgisch/Nederlandse bankverzekeraar Ageas blijft positief ondanks de recente koersdaling van het aandeel. De koersdoelen worden wel neerwaarts bijgesteld maar de meeste analisten verwachten outperformance van het aandeel. Door de recente speculatie in de markten heeft Ageas gisteren een persbericht verstuurd waarin wordt gemeld dat de financiële ratio’s van het bedrijf boven de wettelijke eisen zijn. Ageas ’ Tier 1 ratio komt naar verwachting ruim boven de 8% uit. Verder deelde Ageas mee om over 2007 een ongewijzigd slotdividend van 59 cent uit te gaan keren. Tot slot laat Ageas weten dat er geen noodzaak is om dit jaar extra aandelen uit te geven.

De brutopositie in CDO subprime-leningen is onveranderd ten opzichte van de stand van zaken die begin november 2007 zijn gemeld bij de publicatie van de financiële resultaten voor het derde kwartaal. Toepassing van het Ageas waarderingsmodel per jaarultimo zou op dit moment resulteren in een bijzondere waardevermindering van 40% van de mezzanine super senior CDO-tranches en 15% van de hoogwaardige super senior CDO-tranches. Als gevolg van deze bijzondere waardeverminderingen zou de nettowinst exclusief desinvesteringen, onvoorziene omstandigheden daargelaten, uitkomen op circa EUR 4,0 miljard (EUR 5,0 miljard inclusief de verkoop van Caifor). In deze winstindicaties is geen rekening gehouden met de positieve winstbijdrage van ABN AMRO.

Ageas bevestigt dat de voorziening op leningen voor het resterende deel van de portefeuille (inclusief de asset-backed kredietportefeuille, maar exclusief de bijzondere waardeverminderingen op de subprime CDO-portefeuille) naar verwachting binnen de al eerder afgegeven prognoses zal blijven (10 à 15 basispunten). Ageas verschaft nadere informatie over de volledige portefeuille, inclusief de asset-backed kredietportefeuille van EUR 51 miljard, bij de publicatie van de jaarcijfers op 7 maart 2008.

In 2006 bedroeg de koerswinstverhouding (berekend met de ultimo slotkoers van het aandeel in 2006) 9.56. De forward P/E (de slotkoers gedeeld door de winst over 2006) bedraagt 4.39. Dit is de laagste waardering in 4 jaar. De afgelopen jaren lag de koerswinstverhouding rond de 8,5. Door de gedaalde aandelenkoers is het dividendrendement (uitgaande van een gelijkblijvende dividendbetaling) 9,44%. Hiermee behoort het aandeel tot de Nederlandse aandelen met de hoogste dividendrendementen (samen met Homburg, OPG en Fornix). Op 29 april 2008 organiseert Ageas haar algemene vergadering van aandeelhouders. De presentatie van de resultaten over het eerste kwartaal wordt op 13 mei 2008 gehouden.