Crash biedt goed instapmoment

De consensus over de aandelenmarkten blijft hoog ondanks de recente forse koersdalingen. Wel worden koersdoelen, winst- en dividendtaxaties herzien maar de consensus blijft positief. Diverse analisten spreken van uitstekende instapmomenten en zien de huidige koersdalingen meer als een incidenteel gebeuren dan als een structureel gebeuren. Vergelijkingen met oktober 1987 worden ook snel terzijde geschoven omdat de factoren van nu veel anders zijn.

Factoren oktober 1987
In oktober 1987 daalde de Dow Jones Industrial Average met 22,6%. In 1 dag was de marktkapitalisatie van deze index 500 miljard dollar minder waard. De factoren die het meest van invloed waren:

 • Sterke bull markt voorafgaand aan crash
 • Hoge inflatie (3,50% in april 1987)
 • Kapitaalmarktrente omhoog naar 9%
 • De hoge kapitaalmarktrente maakt aandelen onaantrekkelijk
 • All time high van 2722,42 punten DJIA op 25 augustus 1987.
 • Dividendbelasting
 • Macro-economische onzekerheden

  Niet alle bovenstaande factoren zijn nu van toepassing. De DJIA is de afgelopen maanden met 14% gedaald vanaf haar all time high in het najaar van 2007. Een ander groot verschil is het niveau van de kapitaalmarktrente. In oktober 1987 lag deze rond de 9%. De oorzaak hiervoor lag aan de vrees voor een oplopende inflatie. Hierdoor verkochten grote obligatiehouders in 1 maand grote pakketten obligaties wat een opwaarts drukkend effect had op de rente. Door deze hoge rentestand werd het veel aantrekkelijker om geld uit te zetten in plaats van het risicovol te investeren. Een grote overeenkomst met de huidige crisis en die van oktober 1987 is het hoge inflatieniveau. Momenteel bedraagt de inflatie in de VS 4,12%. President George Bush heeft in de afgelopen jaren het aanhouden van aandelen aantrekkelijker gemaakt door de dividendbelasting te verlagen. Daarnaast zijn er in de verder verglobaliseerde wereld vergeleken met 20 jaar geleden steeds minder economische onzekerheden. Daarnaast was er toen nog de Koude Oorlog die altijd indirect de aandelenbeleggers in zijn greep hield.

  Instapmomenten
  Bovenstaande afwijkingen van de huidige kredietcrisis met die van oktober 1987 zijn voor veel analisten redenen om vast te houden aan de positieve consensus over de aandelenmarkten. ”Historisch gezien waren de financiële crisissen altijd goede momenten gebleken om in aandelen te stappen. Door nu aandelen van de hand te doen worden aandelen ongetwijfeld met verlies verkocht dat moeilijk is om goed te maken bij in de toekomst wellicht hogere koersen op de borden” zo stelt Ronald Kok, hoofd research Analist.nl. “Koersdalingen door aandelencrisissen werden in de meeste gevallen al binnen 12 maanden weer gecompenseerd. Op de korte termijn kunnen de aandelenkoersen uiteraard nog verder omlaag maar op de lange termijn is het altijd gunstig om in aandelen te blijven zitten. De professionele handel begint op deze waarderingsniveau’s al flink met kopen. De particuliere massa gaat pas kopen als de aandelen weer hersteld zijn” zo vervolgt Kok.

  Verschil groeivoeten bedrijven versus obligatierendementen
  Analist Geert Ruyssschaert spreekt ook van een goed instapmoment: “Wat er nu afspeelt op de beursvloer is het resultaat van blinde paniek en geen rationele aanpassing aan een veranderde perceptie van de economische omstandigheden”. Ondanks de veel al (te) optimistische groeiprognoses zijn momenten zoals deze goede instapmomenten.” De analist duidt op het grote verschil tussen de earnings yield van aandelen en het rendement op obligaties waardoor het bezit van aandelen steeds aantrekkelijker wordt door de veelal lagere rendementen op obligaties.