Dividendrendement Homburg hoogste Euronext Amsterdam

Het dividendrendement van het vastgoedbedrijf Homburg is nog steeds het hoogste van de op het Damrak verhandelde aandelen. Op basis van het uitgekeerde dividend in 2007 en de huidige koers bedraagt het dividendrendement 11,35%. Zelfs binnen de vastgoedsector waarin de dividendrendementen al fors hoger zijn dan in de overige sectoren springt Homburg er nog boven uit. Ondanks het hogere dividendrendement en de lagere koerswinstverhouding is de koers van het aandeel Homburg behoorlijk in waarde afgenomen. Homburg rapporteert haar financiële resultaten in Canadese dollars, deze valuta-exposure zorgt ervoor dat de dividendrendementen aan extra schommelingen onderhevig zijn.

Resultaten 2007
In 2007 stegen de totale opbrengsten met 92,13% tot 486,259 miljoen CDN (2006: 253,094 miljoen CDN). Deze stijging was voornamelijk het gevolg van een groei van 81% in de opbrengsten uit vastgoed (huuropbrengsten), tot $211,0 miljoen, en een groei van 315% in de verkoopopbrengsten uit de ontwikkelingspijplijn. Deze sterke stijging in opbrengsten is het gevolg van de significante groei van vastgoedactiva die medio 2006 is ingezet; de overname van Alexis Nihon REIT in de eerste zes maanden van 2007; de recente acquisitie van het Central Station Complex in Montreal, Canada; de overname van een vastgoedportefeuille in de Baltische staten Estland en Litouwen; de overname van de Cedar Shopping Centers -portefeuille in de Verenigde Staten; en gestegen verkoopopbrengsten uit onze ontwikkelingspijplijn. De nettowinst steeg met 50% tot 142,654 CDN (2006: 94,766 CDN). Ondanks de gestegen nettowinst bleef de winst per aandeel gelijk op 0,92 CDN.

Binnen de sector vastgoed gaat de meeste voorkeur van de analisten uit naar het Duitse Hypo Real Estate en Unibail-Rodamco. Voor de overige aandelen ligt de consensus tussen houden en verkopen in. Diverse analisten noemen de hoge bèta’s van vastgoedbedrijven en de daardoor hoge correlatie met het marktrendement als reden om vastgoedaandelen te mijden. Tevens raden analisten aan om direct in vastgoed te beleggen en niet via beursgenoteerde aandelen.