Analisten positief over Linde na dubbelcijferige resultaten

Technologiegroep Linde behaalde in 2007 stijgingen van dubbele cijfers in zowel sales als ook winst. Zowel het concern als analisten waren enigszins verrast door de gepresenteerde cijfers. Deze waren beter dan verwacht. Analisten hebben als reactie op de positieve berichtgevingen hun advies en/of koersdoel opwaarts bijgesteld

Dubbele cijfers
De verkoop steeg in 2007 met 13,9 procent tot 12,306 miljard euro, in 2006 was dit nog 10,803 miljoen euro. De operationele winst kwam in datzelfde jaar uit op 2,424 miljard euro, wat een stijging van 18,1 procent betekent ten opzichte van het jaar daarvoor. ROCE (Return On Capital Employed) bereikte voor het eerst een stijging met dubbele cijfers, te weten 10,3 procent. Dit is een jaar eerder behaald dan de doelstelling die het concern eerder had gesteld.

De schuld werd teruggebracht tot 6,427 miljard euro, waar dit eind september 2007 nog 6,95 miljard euro bedroeg.

Linde handhaaft de doelstellingen dat het in 2010 een operationele winst wil realiseren van 3 miljard euro en een ROCE van tenminste 13 procent in hetzelfde jaar.

Consensus positief
Analisten waren zeer te spreken over de cijfers die Linde presenteerde. Met 18 koopadviezen, 7 houdadviezen en geen enkel verkoopadvies is de consensus zeer goed te noemen. Het gemiddeld koersdoel is op moment van schrijven vastgesteld op precies 103 euro, wat een opwaarts potentieel betekent van 18,87 procent.