Mean-reversion in k/w Unilever

De koers/winst-verhouding van de Brits/Nederlandse voedingsproductent golft de afgelopen jaren in een stabiel patroon op en neer. Deze ratio beweegt zich tussen de 19 en de 12. Te zien is dat bij hogere winsten per aandeel de beurskoers hier vrij lineair op reageert. Ditzelfde patroon van relatieve voorspelbaarheid op basis van de koers/winst-verhouding zien we ook terug bij de andere voedingsproducten. Dit in tegenstelling tot sectoren als de technologie- en internetsector waarbij de koers/winst-verhouding minder correlatie heeft tot de beurskoersen. Momenteel bedraagt de forward P/E (de slotkoers van 8 mei gedeeld door de winst per aandeel van 1,31 euro van 2007) 16,18. Dit is weer het midden van bandbreedte waarin de waardering voor het aandeel zich ook de afgelopen jaren in bewoog.

De winst per aandeel in 2006 van 1,60 euro was Unilever ’s alltime high van de afgelopen jaren. Beleggers en analisten prijsden dit resultaat in 2007 in waardoor de koers/winst-verhouding in 2007 rond de 19 bedroeg. In het onderstaande overzicht worden de details van Unilever over de jaren 2004 tot en met 2008 samengevat.

Resultaten Q1’08
Gisteren presenteerde Unilever haar resultaten over het eerste kwartaal van dit jaar. Over deze periode realiseerde het bedrijf een autonome omzetgroei van 7,20%. Dit was boven de analistenconsensus. De prijsstijgingen van de producten waren de voornaamste oorzaak van de omzetstijging (en in mindere mate de volumes). Brutowinstmarge van 19,0%, inclusief winsten uit desinvesteringen van € 517 miljoen. De winst per aandeel ging omhoog met 35% tot 47 eurocent, opgestuwd door winsten uit desinvesteringen. De bedrijfswinst was 39% hoger en de brutowinstmarge van 19,0% was 5,3 procentpunt hoger dan een jaar geleden. Dit is inclusief € 517 miljoen aan winsten uit desinvesteringen, voornamelijk van de verkoop van Boursin en de uitbreiding van de Pepsi/Lipton-joint venture op het gebied van ijsthee. Vóór het effect van herstructureringen en desinvesteringen liet de brutowinstmarge een onderliggende stijging zien van 0,3 procentpunt. De grondstofkosten stegen in het kwartaal met € 400 miljoen, ofwel 4,2 procentpunt van de omzet. De uitgaven voor reclame en promoties zijn in absolute termen gestegen en waren als percentage van de omzet 0,1 procentpunt lager. Op 15 mei 2008 organiseert Unilever haar algemene vergadering van aandeelhouders.