Analisten waarderen bod Staples op CE

Vandaag (woensdag 4 juni, red.) hebben diverse analisten hun koersdoel voor Corporate Express opwaarts bijgesteld tot 9,15 euro. Dit is gelijk aan het verhoogde bod dat het Amerikaanse Staples gisteren heeft gedaan op de handelaar in kantoorartikelen. De koopwaardigheid van het aandeel is echter in de ogen van de analisten afgenomen.

Staples verhoogt bod
Gisteren maakte Staples bekend zijn bod op Corporate Express te verhogen tot 9,15 euro. Hiermee wordt de Nederlandse handelaar in kantoorartikelen gewaardeerd op 1,7 miljard euro. Inclusief schulden komt het bod neer op 2,7 miljard euro.

Het bod is een meerprijs van 116% ten opzichte van de koers van het aandeel op 4 februari 2008, de dag voordat de geruchten ontstonden over een potentieel bod op CE op de markt. Wanneer vergeleken met het eerste bod, dat op 19 februari werd uitgebracht door Staples ter hoogte van 7,25 euro, betekent het nieuwe bod van 9,15 euro een stijging van 26%. Het bod is 9,7 maal de EBITDA van Corporate Express voor 2008.

Eerdere biedingen van Staples van 7,25 euro en 8 euro per aandeel wees Corporate Express van de hand. Deze werden achtereenvolgens beschreven als ‘vijandig’ en onderwaardering. Deze commentaren ontbreken dit maal. Het concern zal het bod als neutraal communiceren richting zijn aandeelhouders.

Corporate Express verrast met fusie
Op 21 mei verrastte Corporate Express nog door een bod uit te brengen van 1,73 miljard euro op zijn Franse branchegenoot Lyreco. De mededeling kwam twee dagen nadat Staples officieel een bod had uitgebracht van 2,7 miljard euro.

Bava CE op 18 juni
Corporate Express zal op 18 juni een buitengewone vergadering van aandeelhouders houden om zodoende toestemming te vragen aan zijn aandeelhouder voor de overname van Lyreco. Tegelijkertijd zal het bod van Staples worden besproken.

Boekwinst op verkoop Veenman
Gisteren (3 juni, red.) werd bekend dat Corporate Express de verkoop van zijn onderdeel Veenman Nederland aan Xerox heeft afgerond. Corporate Expres verkoopt het onderdeel voor 43 miljoen in contanten. De opbrengsten zullen worden gebruikt voor de reductie van de schuld. Volgens Corporate Express zal de verkoop een boekwinst opleveren van 40 miljoen euro. Deze boekwinst zal worden meegenomen in de resultaten van het tweede kwartaal.

Koersdoelen verhoogd, adviezen verlaagd
Als gevolg van het verhoogde bod van Staples tot 9,15 euro hebben analisten hun koersdoel opwaarts bijgesteld tot ditzelfde bedrag. Verscheidene analisten noemen het bod zeer aantrekkelijk, vooral als dit wordt afgezet tegen de onzekerheid van de voorgenomen fusie van Corporate Express met Lyreco.

Analisten stellen dat het zeer waarschijnlijk is dat de overname zal doorgaan mits de zaken er hetzelfde voor blijven staan als nu het geval is. Mede daarom hebben ook een aantal analisten hun advies verlaagd omdat er weinig opwaarts potentieel meer is.

Op het moment van schrijven hebben 5 analisten een koopadvies afgegeven, 6 een houdadvies en 3 analisten een verkoopadvies. Het gemiddeld koersdoel bedraagt momenteel 9,12 euro wat maar 3 cent onder het bod van Staples is.