Positieve consensus Stern Groep

Vandaag (vrijdag 20 juni, red.) werd bekend dat autodealer Stern per 1 juli de modellen van Mitsubishi Motors uit het pakket zal stoten. Eerder werd bekend dat Stern verwacht de behaalde resultaten in 2007 te zullen overtreffen in 2008. Relatief weinig analisten volgen het aandeel. De vijf analisten die het aandeel volgen zijn overwegend positief over het aandeel.

Stern stopt verkoop
Per 1 juli zal Stern Groep stoppen met het verkopen van de modellen van Mitsubishi Motors zo maakte het concern vandaag bekend. Daarnaast zal per 1 oktober ook de verkoop van Mazda staken.

Daarnaast verkoopt het bedrijf de Ford vestiging in Spijkenisse aan een Ford dealer. Dit zal leiden tot een boekwinst die in het derde kwartaal van 2008 zal worden meegenomen in de boeken.

Meer winst
In het eerste kwartaal van 2008 heeft Stern een nettowinst behaald van 3,7 miljoen euro. Vergeleken met een jaar eerder is dit een stijging van 5%. Volgens het concern werd de groei van de winst gedrukt door hogere rentelasten en een hogere belastingdruk.

De netto omzet kwam in het eerste kwartaal van 2008 uit op 311,9 miljoen euro, waar dit in het eerste kwartaal van 2007 nog 282,5 bedroeg. Dit betekent een stijging van 10,4%. Autonoom is de netto omzet fractioneel gedaald. Oorzaak hiervan is de met 6,5% verlaagde BPM-heffing die per 1 januari 2008 van kracht is geworden.

Het balanstotaal nam per 31 maart 2008 nam ten opzichte van 31 december 2007 toe met 10,6 miljoen euro tot 518,3 miljoen euro. Het vermogen per 31 maart 2008 bedroeg inclusief het resultaat na belastingen 147,7 miljoen euro. De solvabiliteit voor de overige activiteiten bedraagt 37%, uitgaande van een normatieve solvabiliteit van 10% voor de lease-activiteiten en 15% voor de verhuuractiviteiten.

Buy and build strategie
Het concern verwacht voor 2008 een hoger resultaat na belastingen dan over 2007 werd gerealiseerd. Echter heeft het concern geen concrete uitspraken gedaan aangezien zij het hiervoor nog te vroeg acht. Stern Groep verwacht in het kader van zijn ‘buy and build’ strategie in 2008 nog enkele overnames te zullen doen.

Uitgifte nieuwe aandelen
Op 17 juni heeft 57,5% van de aandeelhouders ervoor gekozen het dividend over het boekjaar 2007 te ontvangen in de vorm van conctanten. Dit betekent dat 42,5% van de aandeelhouders het dividend hebben ontvangen in de vorm van aandelen. Hierdoor heeft Stern Groep op 12 juni 125.000 nieuwe aandelen uitgegeven. Hiermee stijgt het totaal aantal uitstaande aandelen van 5.800.000 tot 5.925.000.

Positieve consensus
Aan het begin van dit jaar daalde de koers van het aandeel van +/- 34 euro tot +/- 28 euro. Daarna is de koers van het aandeel blijven schommelen rond de 30 euro.

Er zijn op dit moment 5 analisten die het aandeel volgen. Van deze analisten zijn er 3 positief, 1 neutraal en 1 negatief over het aandeel. Hierdoor ontstaat een redelijk positieve consensus voor het aandeel. Van de 5 analisten zijn er 2 die een koersdoel hebben afgeven, te weten Rabo Securities (koersdoel 50 euro) en SNS Securities (koersdoel 38 euro). Door deze koersdoel ontstaan een verwacht rendement van 53,58%.