'Wat bij Deutsche Bank is gebeurd, kan overal gebeuren'

Deutsche Bank schikt voor 87,1 miljoen dollar in omkoopzaak. Wat bij Deutsche Bank gebeurd is kan in theorie bij iedere bank voorkomen maar ook bij elk bedrijf. In mijn herinnering ligt nog de Libor affaire waar veel partijen samenspanden voor eigen gewin of om bepaalde klanten te bevoordelen.

Oorzaak is meestal dat er te veel macht en beslissingskracht bij een beperkt aantal personen is gelegd en er onvoldoende onafhankelijke controls zijn ingericht. Organisaties die te veel vertrouwen op de integriteit van hun medewerkers lopen dan het risico dat de integriteit van de organisatie wordt aangetast, omdat ze - vaak uit kostenoverwegingen of uit gemakzucht – onvoldoende functiescheiding en toezicht doorvoeren.

Een van de noodzakelijke maatregelen is om te rouleren in verantwoordelijkheden en taken zodat belangenverstrengeling en samenspanning eerder aan het licht komen en liefst op voorhand zoveel mogelijk worden afgesneden. Iedere inkoper/verkoper of prijsbepalende medewerker en het verantwoordelijk management moet zich bewust zijn van de kwetsbaarheden door niet-integer gedrag en moet eisen voor zichzelf en de organisatie hiervoor beschermd te worden en de organisatie daarvoor te beschermen. Ik vrees dat we hier nooit helemaal van af komen.

Ton van Tulder is Directeur van het IFFC - Institute For Financial Crime