Veel onduidelijkheden rond nieuwe situatie

Na de bekendmaking dat de Nederlandse Staat voor 100% eigenaar is geworden van het ‘Nederlandse deel’ van Ageas , is de vraag gerezen wat er zal gebeuren met het de andere delen van Ageas . Op het moment van schrijven is de Belgische regering zich aan het beraden over de toekomst rond het Belgische deel van Ageas .

Beursnotering blijft bestaan
Volgens Arnoud Boot, hoogleraar financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam, was de reddingsactie van de Nederlandse staat nodig. Het halfbakken Belgisch akkoord, zoals de hoogleraar afgelopen maandag (29 september, red.) het eerste reddingsplan typeerde, zorgde niet voor de gewenste oplossingen. Het vertrouwen in Ageas was verdwenen en klanten haalden massaal hun spaargelden weg bij de bank.

Het reddingsplan van afgelopen vrijdag (3 oktober, red.) vindt Boot wel goed. Volgens hem hoeft geen enkele spaarder zich meer zorgen te maken aangezien een staatsbank niet kan omvallen. Veiliger kan niet, aldus de hoogleraar. Boot wijst erop dat de redding van de Nederlandse overheid voor Ageas en ABN Amro een uitzonderlijke actie is. De hoogleraar is van mening dat er geen aanwijzingen zijn dat andere banken of verzekeraars in Nederland in grote problemen verkeren. Hij stelt dat deze er absoluut niet zijn en dat nu de rust kan wederkeren.

De hoogleraar kan moeilijker zeggen hoe het er voor de aandeelhouders van Ageas voorstaat. De beursnotering blijft bestaan en belleggers hebben nu een aandeel in het Belgisch en Luxemburgse deel van het concern. Volgens Boot zou het het beste zijn wanneer Ageas 6 a 7 miljard euro van de 16,8 miljard euro die het heeft verworven met de verkoop uitkeert aan de aandeelhouders. Dit zou een dividend van ongeveer 3 euro per aandeel betekenen. De consequenties voor de beurswaarde van Ageas zal maandagochtend om 9 uur blijken wanneer de beurzen openen.

Ageas Luxemburg
De Luxemburgse minister van Economische Zaken, Jeannot Krecke, heeft op de Luxemburgse radio gezegd dat er nog dit weekend een oplossing moet komen voor het Luxemburgse deel van Ageas . Volgens dezelfde minister zou BNP Paribas één van de gegadigden is om het Ageas Luxemburg over te nemen.

Volgens Krecke moet er een oplossing gevonden worden zoals die al eerder vorige week zondag werd gezocht, namelijk om een sterke partner te vinden. Op dit moment is de Belgische regering de grootste aandeelhouder is van Ageas .

Een Belgische bron die dicht bij het vuur zit weet aan persbureau Thomson Reuters te melden dat de enige oplossing voor Ageas België-Luxemburg is om het te verkopen aan een concern uit de private sector of om het te nationaliseren. Hiermee worden de spaargelden alsmede de meeste van de 45.000 banen gered, aldus de bron. Volgens de bron is het onrealistisch om de huidige situatie te handhaven.

Onduidelijkheden
Belgische vakbonden zijn ontzet over de geringe hoeveelheid informatie rond de opsplitsing van Ageas . Geen van de vakbonden is betrokken geweest bij het overleg rond de nationalisering van de Nederlandse Ageas -tak. Vakbond ABVV stelt onder meer de vraag wat nu de reële financiële situatie is bij Belgische tak van Ageas na verklaringen van de Nederlandse minister Bos over de toestand van Ageas . De vakbond noemt deze allesbehalve geruststellend. Tot slot staat de christelijke vakbond LBC perplex over de reorganisatie.

De Nederlandse Vereniging van Effectenbezitters ( VEB ) heeft vele vragen omtrent de nationalisering van Ageas Nederland. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen voor de aandeelhouders? De vereniging is verbaasd over het plotselinge karakter van de reddingsactie en zou graag willen weten hoe de overnameprijs tot stand is gekomen. Tot slot is zij in het ongewisse waarom de strategie is gewijzigd en er nu wordt gekozen om ABN Amro te integreren met Ageas Nederland, waar het vorige weekend nog gekozen was om ABN Amro te verkopen.

RBS ondervindt geen hinder
Royal Bank of Scotland heeft na de bekendmaking van het nieuws medegedeeld dat de nieuwe situatie geen invloed heeft op de ABN-onderdelen die RBS heeft gekocht. De nationalisatie van het ABN Amro deel dat Ageas in handen had, heeft volgens RBS geen invloed op de doelen omtrent de kostenbesparingen en opbrengsten. RBS stelt dat Ageas reeds betaald heeft voor haar aandeel in RFS Holdings, het vehikel dat ABN Amro in bezit heeft en onderdelen die nog niet zijn toebedeeld aan de consortium partners. De Nederlandse staat heeft dit deel overgenomen en zodoende heeft het geen invloed op de onderdelen van ABN die RBS reeds in bezit heeft.