Downgrade Moody's zorgt ook weer voor upgrades ArcelorMittal

Begin deze week verlaagde Moody’s de kredietwaardigheid van ArcelorMittal. Daarnaast blijft de kredietbeoordelaar negatief over de toekomst van een van de grootste staalconcerns wereldwijd. Desondanks hebben diverse analisten de afgelopen dagen hun taxaties voor ArcelorMittal opwaarts bijgesteld.

Kredietwaardigheid verlaagd

Moody’s heeft op 6 november zijn rating voor ArcelorMittal verlaagd van Baa3 naar Ba1. De afwaardering hangt volgens de kredietbeoordelaar samen met de verslechtering van de wereldwijde staalmarkten. Dit kwam ook naar voren in de derdekwartaalresultaten die ArcelorMittal recent naar buiten bracht, aldus Moody’s, waarin het bedrijf een flink verlies leed vanwege een zwakkere staalvraag en lagere prijzen.

Verder heeft Moody’s zijn outlook voor ArcelorMittal gehandhaafd op negatief. De kredietbeoordelaar voorziet een aantal uitdagende kwartalen voor ArcelorMittal, waarbij het marktklimaat zal verslechteren voordat er een verbetering ontstaat. Om de schuldpositie te verbeteren zal de staalproducent kernactiviteiten moeten verkopen, maar in dat geval tast dit de winstgevendheid aan.

Adviezen verhoogd

Analisten hebben juist vanwege de afwaardering door Moody’s besloten hun taxaties voor ArcelorMittal te verhogen. Zo heeft Société Générale zijn advies verhoogd van ‘hold’ naar ‘buy’, waarbij het koersdoel opwaarts is bijgesteld van 12 naar 14,50 euro.

De reden voor de adviesverhoging is dat door de ratingverlaging de risico’s van toenemend slecht nieuws zijn afgenomen, aldus de Franse zakenbank. De analisten verwachten dat de nettoschuld van ArcelorMittal volgend jaar zal dalen tot circa 20 miljard dollar, waar deze in 2012 naar verwachting uitkomt op 22 miljard dollar. Tot slot merkt Société Générale op dat de waardering van ArcelorMittal deze week het laagste punt ooit bereikte.

Bij Bank of America Merrill Lynch zijn ze het eens met hun Franse vakgenoten en hebben zij eveneens het advies voor ArcelorMittal verhoogd van ‘hold’ naar ‘buy’ in reactie op de verlaging van Moody’s kredietbeoordeling voor het staalconcern tot junkstatus.

De analisten stellen dat hierdoor de dreiging van een aandelenuitgifte is verminderd en beleggers het aandeel weer in hun portefeuille kunnen opnemen. Volgens Bank of America Merrill Lynch kunnen zij hiermee profiteren van een conjuncturele opleving in de staalsector. Het koersdoel is door de analisten tot slot verhoogd van 14 naar 15,50 euro.

Positieve consensus

Door de verscheidene adviesverhogingen staan er nu voor ArcelorMittal 17 koop-, 10 houd- en 6 verkoopadviezen uit. De consensus is hierdoor verbeterd naar overwegend positief. Daarnaast is het gemiddeld koersdoel opgetrokken tot 14,42 euro, wat een verwacht rendement genereert van 17,36%.