TiGenix meldt positieve resultaten fase IIa-studie

TiGenix kondigde vandaag de positieve interim veiligheidsresultaten aan van de fase IIa-studie van Cx611 bij reumatoïde artritis (RA) patiënten. Cx611 is een intraveneus toe te dienen suspensie van geëxpandeerde allogene volwassen stamcellen afkomstig van menselijk vetweefsel. In de multicentrische placebo-gecontroleerde fase IIa-studie zijn 53 patiënten behandeld in drie cohorten met verschillende doseringsschema's om de veiligheid, haalbaarheid, tolerantie en optimale dosering te evalueren.

De studie wordt uitgevoerd in 23 centra. Het bedrijf gelooft dat deze klinische studie het startpunt kan zijn om niet alleen Cx611 verder te ontwikkelen bij RA, maar ook voor een groot aantal andere auto-immuunziektes.