Analisten blijven positief over Fugro

Het Nederlandse Fugro heeft donderdag nabeurs bekendgemaakt dat de omzet over 2008 2,1 miljard euro zal bedragen. Dit zou een groei betekenen van 16% ten opzichte van 2007. Hiermee zou het concern volgens eigen zeggen voldoen aan de verwachtingen. Analisten zijn al tijden uitermate positief over het concern wat zorgt voor een sterke consensus.

Voldaan aan verwachting
Fugro verwacht dat de omzet over 2008 zal uitkomen op 2,1 miljard euro. Dit is een stijging van 16% ten opzichte van 2007. Volgens Fugro zal het hiermee voldoen aan de verwachting die in augustus vorig jaar werden aangegeven, ondanks de toen nog niet voorziene negatieve ontwikkelingen in de afgelopen maanden.

Volgens Fugro zal de winst ten minste uitkomen op 275 miljoen euro wat een toename zou betekenen van 27% ten opzichte van 2007. De omzet- en winsttoename hebben volgens het concern over de gehele breedte van het bedrijf plaatsgevonden. De capaciteitsuitbreiding van vooral de seismische activiteiten hebben zich vertaald in de resultaten. Daarnaast tonen ook de andere activiteiten, vooral die op zee plaatsvinden, een significante groei.

Fugro verwacht voor de komende één a twee jaar nog veel onzekerheid over de duur en diepte van de wereldwijde teruggang en het effect daarvan op de activiteiten van het concern. Mede daarom heeft het bedrijf aangekondigd terughoudend te zijn met investeringen, tenzij deze op korte termijn rendabel zijn of strategisch van zeer belangrijke waarde. Tot slot meldt Fugro dat het zich zal gaan richten op het beheersen van de kosten en het verder optimaliseren van de operationele activiteiten.

Analisten blijven onverminderd positief over het aandeel. Op dit moment zijn er maar liefst 17 koopadviezen afgegeven. Daar tegenover staan slechts 1 houd- (IRIS) en 1 verkoopadvies ( Goldman Sachs ). De consensus voor het aandeel is hierdoor buitengewoon positief.

De enige wijziging van dit jaar is afgegeven door analist Danny van Doesburg van SNS Securities. De analist heeft het koersdoel voor het aandeel verlaagd van 65,50 euro tot 41 euro. Van Doesburg heeft zijn verwachtingen voor het netto inkomen voor 2009 en 2010 verlaagd met respectievelijk 10% en 15%. Het koopadvies blijft gehandhaafd omdat de analisten het aandeel Fugro zien als een aandeel van hoge kwaliteit dat goed gepositioneerd is in aantrekkelijke markten met een hoog groeipotentieel.