Hoge optiepremies ASML

De optiepremies met een relatief korte looptijd tonen een forse implied volatility aan bij ASML . Blijkbaar verwachten beleggers een hoge volatiliteit, zowel omhoog als omlaag want voor zowel de calls als voor de puts zijn de optiepremies aanzienlijk. Of er echter eenvoudig geprofiteerd zou kunnen worden van deze hoge Implied Vola valt echter te bezien. Meestal gaat een hoge Implied Vola niet voor niets gecombineerd met een hoge volatiliteit.

Afgelopen vrijdag sloot het aandeel ASML bijna 80 cent hoger op 14,20 euro (een winst van bijna 6%). Beleggers die de aandelelen reeds in bezit hebben kunnen hier call opties op schrijven (het verkopen van de upside-potential). Wanneer we kijken naar de optieseries van de nabije maanden dan lijken de kort out of the money opties forse premies te bezitten.

Short calls out of the money
Zo sloot de april 15 call op 65 cent. Beleggers die deze calls schrijven hebben dan wel hun maximale winst gemaximaliseerd tot 15 strike + 65 cent premie = 15,65 euro. Dit lijkt nadelig maar ten opzichte van de slotkoers van vrijdag (14,20 euro) is dit een potentieel van 10%. Dit potentieel is dus voor de looptijd tot de derde vrijdag van april. Het neerwaarts risico wordt ook direct gereduceerd omdat er een premie wordt ontvangen. Mochten beleggers nu in het aandeel instappen op 14,20 euro en de premie van 65 cent wordt ontvangen dan is de effectieve aankoopprijs direct 13,55 euro. Bij een koers onder de 13,55 euro wordt er dan verlies gemaakt.

Short puts out of the money
Voor beleggers die het aandeel nog niet in hun bezit hebben is het schrijven van put opties wellicht een optie. Wanneer we wederom naar de april series kijken dan zien we dat de minst out of the money put de strike van 14 heeft. De april put 14 sloot afgelopen vrijdag op 1,20 euro. Mochten beleggers deze put opties schrijven dan wordt direct 1,20 per optie ontvangen. Het eventuele aankoopniveau bedraagt dan 14 euro (strike) minus 1,20 euro premie = 12,80 euro.

Overig nieuws over ASML
Afgelopen donderdag wees een meerderheid van het personeel van de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML een voorstel tot uitstel en omvorming van de dertiende maand af. ASML is door de kredietcrisis in de rode cijfers beland en vroeg het personeel om een loonoffer.

Loonoffer
ASML is hard geraakt door de kredietcrisis en noteert het inmiddels rode cijfers. Mede daarom vroeg het concern haar personeel om een loonoffer. De vakbonden stellen dat het gaat om ruwweg 3% van het jaarsalaris. ASML wilde dit op termijn terugbetalen in contanten en aandelen.

Een meerderheid van de werknemers van de chipmachinefabrikant heeft het voorstel tot uitstel en omvorming van hun dertiende maand afgewezen. De ongeveer 3800 medewerkers hebben verklaard gerust te willen inleveren, maar willen wel gegarandeerd hetzelfde bedrag terugzien. ASML stelt dat het gedane voorstel allerminst onredelijk is gezien de huidige marktomstandigheden. Effectief zullen de lonen nog steeds stijgen terwijl het personeel in het buitenland te maken zal krijgen met een loondaling, aldus ASML . Op dit moment kan de chipmachinefabrikant niet zeggen wat de gevolgen zijn van het afwijzen van het voorstel.