Recordverlies voor Deutsche Bank

Vorige week meldde Deutsche Bank dat het over het vierde kwartaal van 2008 een recordverlies had geleden. De grootste bank van Duitsland ziet daarnaast de toekomst somber in. Het concern stelde wel dat het nog steeds aast op ABN AMRO-onderdelen. Analisten zijn redelijk verdeeld over het aandeel maar hebben uiteenlopende koersdoelen afgegeven.

Verlies
Over 2008 leed Deutsche Bank een nettoverlies van 3,9 miljard euro wat voor het eerst was sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit kwam overeen met diverse verwachtingen van analisten. De verhouding tussen het eigen vermogen en de schulden, de tier 1-ratio, bedroeg eind 2008 10,1%.

Deutsche Bank verwacht dat de omstandigheden in de wereldeconomie heel moeilijk zullen blijven en dat zowel de branche als de klanten voor grote uitdagingen staan. De ongekende marktomstandigheden in het afgelopen kwartaal hebben volgens topman Josef Ackermann verschillende zwakheden binnen Deutsche Bank aan het licht gebracht.

Azen op ABN AMRO
Bij monde van Ackermann werd medegedeeld dat Deutsche Bank nog steeds op delen van ABN AMRO aast. Ackermann stelt dat Deutsche Bank zal moeten afwachten hoe de zaken zich in Nederland zullen ontwikkelen.

Ten tijde van de verkoop van ABN AMRO aan het consortium (Royal Bank of Scotland, Santander en Ageas ) werd door de Europese Commissie de voorwaarde gesteld dat er bepaalde ABN AMRO-onderdelen zouden worden afgestoten. Hieronder viel onder meer de Hollandsche Bank Unie (HBU). De Eurpoese Commissie was van mening dat Ageas anders een te sterke positie zou krijgen in Nederland. Toen in december zowel ABN AMRO als ook Ageas Bank Nederland door de Nederlandse Staat waren genationaliseerd, kreeg het personeel van de betreffende onderdelen een brief met daarin de mededeling dat de overname door Deutsche Bank niet doorging.

Megabonussen
Vorige week ontstond er commotie over de bonussen die bij ABN AMRO worden uitgekeerd. De Nederlandse minister van Financiën Wouter Bos in de Tweede Kamer heeft gesteld dat de zogenoemde megabonussen waren afgesproken bij de CAO. Bos verklaart het volgende: “Wij als aandeelhouder hebben geen bevoegdheid daar in te treden en dat willen we ook niet”. Bos is van mening dat hem als nieuwe eigenaar van ABN AMRO geen nalatigheid mag worden verweten. Volgens de minister heeft hij er wel op aangedrongen op de grootst mogelijke terughoudendheid in de bonussen bij de raad van bestuur van de bank en de hogere lagen daar direct onder. Echter wist Bos daar ook niets af te dwingen.

Er werd door Bos erkend dat in Nederland 70 mensen een retentiebonus hebben gehad wat varieert van een half tot een heel jaarsalaris. Deze mensen waren volgens de minister noodzakelijk voor de continuïteit van de onderneming. Personeelsmanager Robert Charlier verklaarde tegenover de Volkskrant dat 500 bankiers van ABN AMRO dit jaar een dubbele bonus tegemoet kunnen zien. Charlier schat dat 60%-70% van de Nederlandse medewerkers die vorig jaar een dubbele bonus kregen ook dit jaar dubbel zullen worden beloond. De personeelsmanager vermeldt daarbij dat het hier om mensen gaat die meerdere functies tegelijk bekleden. Het gaat hier in veel gevallen om zogenaamde retentiebonussen die werden toegekend tijdens de overname van ABN AMRO. Volgens Charlier zijn de overige bonussen, oftewel die niet zijn vastgelegd in de afspraken tussen ABN AMRO en het consortium, niet goed gekeurd door de minister.

In 2007 keerde ABN AMRO voor 2 miljard euro aan bonussen uit wat neerkomt op gemiddeld 20.000 euro per werknemer. Het merendeel van het bedrag werd uitgekeerd bij medewerkers betrokken bij de zakenbank, welke inmiddels aan Royal Bank of Scotland is verkocht.

Verdeelde opinie
Voor het aandeel staan momenteel 13 koop, 11 houd- en 12 verkoopadviezen uit. Hierdoor is de consensus voor het aandeel vrij verdeeld. De koersdoelen lopen sterk uiteen. Van de laatste 10 afgegeven koersdoelen is het hoogste koersdoel 35 euro ( Unicredit ). Het laagste koersdoel ligt op 16 euro ( Citigroup en RBS ) wat dus meer dan de helft lager ligt. Voor 2009 verwachten de analisten gemiddeld genomen een winst per aandeel van 5,10 euro. Hierdoor bedraagt de koers/winstverhouding voor 2009 momenteel 3,99.