Navigatieproducenten in het rood

De week presenteerde zowel het Amerikaanse Garmin LTD. als het Nederlandse TomTom zijn cijfers over het afgelopen kwartaal. Beide producenten van navigatieproducten lieten een daling van de winst zien door de forse prijsverlagingen die de afgelopen periode zijn doorgevoerd. Analisten hebben nog geen duidelijke keuze gemaakt tussen de twee concerns maar uit een vergelijking blijkt dat er een hoge correlatie aanwezig is.

Halvering winst bij Garmin
Afgelopen maandag maakte de Amerikaanse navigatieproducent Garmin bekend in het vierde kwartaal van 2008 zijn winst te hebben zien dalen met bijna de helft. Het nettoresultaat daalde in het vierde kwartaal van 307,3 miljoen dollar in 2007 naar 157 miljoen dollar in 2008. De omzet nam af met 14% tot 1,05 miljard dollar.

Over geheel 2008 kwam het nettoresultaat uit op 3,49 miljard dollar, wat een stijging is van 10% ten opzichte van een jaar eerder. Daarnaast realiseerde het concern in zowel Noord Amerika, Europa als Azië een groei van het marktaandeel.

De resultaten zijn onder de verwachtingen van de analisten. Garmin wijt de winstdaling aan lagere winstmarges en een gedaalde omzet uit de verkoop van navigatiesystemen voor auto’s. Over 2009 durft Garmin vanwege de economische malaise geen uitspraken te doen.

Nettoverlies TomTom
Bij TomTom werd er in het vierde kwartaal een nettoverlies geleden van 989 miljoen euro. TomTom moest ruim 1 miljard euro afboeken op de waarde van kaartenmaker Tele Atlas, die de navigatieproducent vorig jaar overnam. Dit bektekende dat het concern ruim eenderde afschreef van de aankoopprijs. Daarnaast had TomTom last van een inzakkende prijs van haar producten. In het laatste kwartaal verkocht het concern ruim 4,4 miljoen navigatieproducten, wat een stijging van 4% is vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Echter, omdat de prijs fors lager was daalde omzet met 17% tot 528 miljoen euro.

Over geheel 2008 kwam het nettoresultaat uit op 1,67 miljard euro, wat ten opzichte van een jaar eerder een daling betekende van 4%. Voor 2009 rekent TomTom op een omzet tussen de 1,4-1,6 miljard euro. Het aantal verkochte apparaten schat het concern tussen de 11-12 miljoen. In 2009 wil TomTom 60 miljoen euro aan kosten besparen.

Analisten opvallend eensgezind
Voor het aandeel TomTom staan op dit moment 8 koop-, 11 houd- en 12 verkoopadviezen uit. Voor Garmin staan 5 koop-, 15 houd- en 2 verkoopadviezen uit. Hierdoor lijkt de consensus voor Garmin beter en daarom de favoriet onder de analisten.

Wanneer echter wordt gekeken naar de laatste 10 afgegeven adviezen ontstaat er een geheel ander beeld. Van de laatste 10 afgegeven adviezen zijn er bij Garmin 8 neutraal en 2 negatief. Geen van de analisten is positief over Garmin . Bij TomTom zijn 3 analisten positief, 5 neutraal en 2 negatief. Afgaande op deze adviezen is dus TomTom het favoriete aandeel.

Als er gekeken wordt naar de koersdoelen die zijn afgegeven voor TomTom valt op dat analisten vrij eensgezind zijn. Maar liefst 5 analisten hebben een koersdoel van 3,50 euro afgegeven, te weten CA Chevreux, Rabo Securities, Kepler Research, Nomura Securities en tot slot Deutsche Bank. Het hoogste koersdoel dat is afgegeven is afkomstig van de analisten van UBS en bedraagt 8,50 euro. Het laagste koersdoel is afkomstig van de analisten van Société Générale, 3 euro. Het gemiddelde koersdoel voor TomTom van de laatste 10 afgegeven koersdoelen bedraagt 5,20 euro. De verwachte outperformance is hierdoor 59%.

Bij Garmin lopen de koersdoelen uiteen van 13 dollar ( Goldman Sachs en Deutsche Bank) tot 19 dollar (JPMorgan en Wedbush Morgan). Het gemiddeld koersdoel van de laatste 10 adviezen is 10 dollar. Dit levert een negatief rendement voor het aandeel op van 39%. Analisten verwachten dus gemiddeld genomen dat de koers van het aandeel zal dalen.

Hoge correlatie
De grafiek hieronder toont de rendementen van TomTom (blauw) en Garmin (rood) over de afgelopen 2 jaar. De grafiek toont duidelijk aan dat er een zeer hoge correlatie tussen de twee aandelen is. Vanaf maart 2006 tot november 2007 stijgen beide aandelen gezamenlijk gestaag. Op dat moment noteren de aandelen beide met een rendement van 100%. Vervolgens daalt het rendement in de maanden daarop, ondanks een korte opleving in december 2007, alleen maar. Er is in het afgelopen jaar bij beide aandelen geen enkel herstel van het rendement te zien en vanaf maar 2008, slechts 3 maanden na de all time high, staan beide aandelen op een rendement van 0%.

In de maanden daarop is het rendement alleen nog maar verslechterd. Ook hier is duidelijk te zien dat de aandelen hetzelfde verloop laten zien. Op dit moment noteert TomTom op een negatief rendement van -90%. Garmin doet het iets beter met een negatief rendement van -71%.


Bron: Thomson Reuters