Marktwaardering Fortis omlaag

De waardering voor het aandeel Ageas op de internationale beurzen is recent behoorlijk gedaald. Door de recente koersdaling noteert het aandeel nu met één van de laagste koerswinstverhoudingen in de Europese bankensector. Momenteel bedraagt de forward pe 6.07, dit is fors onder het Europese gemiddelde.

Op 8 november presenteert Ageas haar resultaten over Q3. Voor het aandeel Ageas worden door diverse partijen de koersdoelen neerwaarts bijgesteld. Een uniforme reden voor de lagere waardering zijn de perikelen omtrent de overname van ABN AMRO. Vrees voor een kapitaalsverwatering zijn voor diverse analisten aanleiding om het aandeel conservatiever te waarderen. Desondanks blijft de consensus over het aandeel zeer positief. Het aandeel noteert momenteel op forse afstand van het gemiddelde koersdoel van 31,55 euro.

Update over de resultaten: de eerste negen maanden van 2007 vergeleken met de eerste negen maanden van 2006

In het Bankbedrijf bleef de uitstekende commerciële dynamiek van het eerste halfjaar ook tijdens de zomermaanden aanhouden. De totale baten bleven zich gunstig ontwikkelen omdat de netto rentebaten en de netto commissiebaten opnieuw stegen in het derde kwartaal. Dat toont aan dat de onderliggende bedrijfsactiviteit nauwelijks werd beïnvloed door de onrust op de internationale kapitaalmarkten. Retail Banking leverde een flinke prestatie dankzij haar succesvolle zomercampagne in België. De Treasury & Financial Markets resultaten bleven sterke dankzij de gediversifieerde handelsactiviteiten en de kredietbescherming die vorig jaar werd aangekocht. Het laatste compenseerde de impact van de toegenomen opslag op kredieten gedeeltelijk. Daardoor zouden de onderliggende handelsresultaten toch nog ruim boven de driemaandelijkse cyclusneutrale run-rate uitkomen en aanzienlijk boven het vorig jaar behaalde niveau.

De kredietrisicoratio over negen maanden zou ongeveer 10 basispunten moeten bedragen. Conform eerdere aanwijzingen, verwacht Ageas nog altijd een kredietrisicoratio van 10 tot 15 basispunten over het volledige jaar 2007. De totale lasten bleven toenemen conform de driemaandelijkse run-rate van 2% die in het eerste halfjaar van 2007 was aangegeven. Bijgevolg wordt verwacht dat de onderliggende nettowinst over de eerste negen maanden van 2007 het niveau van EUR 2,6 miljard, dat vorig jaar in dezelfde periode werd bereikt, zal overtreffen.

Verwacht wordt dat het Verzekeringsbedrijf opnieuw stevige resultaten zal boeken. Het totale bruto premie-inkomen zou ongeveer EUR 14 miljard bedragen, 20% meer dan in dezelfde periode vorig jaar, dankzij de voortgaande verkoopinspanningen in alle entiteiten en in alle businesses. Zoals aangekondigd bij de publicatie van resultaten van het tweede kwartaal van 2007, was de nettowinst over het derde kwartaal beïnvloed door de claims die werden ingediend na de hevige overstromingen in het Verenigd Koninkrijk in juli. De impact bedraagt naar schatting EUR 60 miljoen, waardoor toch nog een nettowinst over de eerste negen maanden van 2007 wordt behaald van minstens EUR 1 miljard. Behoudens onvoorziene omstandigheden, is Ageas van mening dat er geen reden is waarom de marktverwachting van EUR 4,2 miljard2 aan nettowinst vóór desinvesteringen over het volledige jaar 2007 bijgesteld zou moeten worden.