Aandelen Amazon lijken goedkoop in vergelijking met winstgroei

Beleggers zouden volgens Evercore ISI zich meer moeten focussen op Amazons brutowinst in plaats van omzetgroei nu een groter deel van de inkomsten van het bedrijf uit abonnementsdiensten en verkoop door derden komt.

Volgens analist Anthony DiClemente van Evercore is hun nieuwe model, gebaseerd op brutowinst, meer genuanceerd. De verwachte winstgroei van Amazon leidt ertoe dat het prijsdoel van het aandeel is bijgesteld van $1.800 naar $1.965. Evercore ISI heeft momenteel een outperform waardering van Amazon.

Hogere winst voor Amazon

DiClemente ziet de winst per aandeel in 2020 toenemen tot $44,30, ruim twee keer zo hoog als de $20,10 van 2018. “Door een veranderende samenstelling van het bedrijf is de brutowinstgroei een betere indicator geworden van de gezondheid van het bedrijf. Daarom is dat voor ons nu de belangrijkste variabele voor het waarderen van Amazon. We verwachten dat de brutowinst van het bedrijf de komende drie jaar 4 procentpunt sneller zal groeien dan de omzet. We blijven mede daarom optimistisch over de toekomst van het aandeel.”

Het nieuws kan als een opluchting komen voor beleggers in Amazon aandelen, die lange tijd omzetgroei als belangrijkste graadmeter voor de gezondheid van het concern zagen. Het bedrijf verkocht in het vierde kwartaal van 2018 twee keer zo veel als in 2015, maar tegelijkertijd stagneerde de groei van het bedrijf. De omzet steeg met 19,7% in het laatste kwartaal, meer dan verwacht, maar het was de traagste groei sinds het eerste kwartaal van 2015. In reactie op de cijfers daalde het aandeel met 5%.

Het enthousiasme van beleggers lijkt ook getemperd door de eigen verwachtingen van Amazon voor het eerste kwartaal van dit jaar. De online winkel voorspelde omzetcijfers tussen $56 miljard en $60 miljard, lager dan de door FactSet samengestelde consensus van $60,8 miljard zo meldt CNBC.

Niks nieuws onder de zon

Overigens is het niets nieuws om winst of winstgroei als indicatie te nemen voor de toekomstige waarde van het bedrijf. Beleggers investeren soms jarenlang in technologiebedrijven met een teleurstellende omzet en hoge uitgaven, zolang ze verwachten dat het bedrijf ooit de gigantische investeringen terug zal kunnen verdienen.

Netflix verwacht bijvoordeeld dat zijn cash burn dit jaar zal pieken en daarna langzaam zal afnemen, nadat het bedrijf grote investering heeft gedaan in het produceren van eigen films en series. De verwachting is dat deze originele content zal leiden tot meer abonnementen en een hogere winst.

Bij Amazon zorgt vooral de verkoop door derden via hun platform voor hoge winsten. Meer dan de helft van de producten op de Amazon sites wordt inmiddels door derde partijen aangeboden, en Amazon maakt veel winst op de toeslag die deze partijen aan het bedrijf betalen. De waarde van het aandeel kan volgens DiClemente in delen worden gesplitst van 230 dollar voor de verkoop van producten, 490 dollar voor de verkoop door derden, 150 dollar voor advertentiediensten, en 990 dollar voor Amazon Web Services, de clouddienst van het bedrijf.