Analisten eensgezind over Kendrion

De cijfers die Kendrion eind februari presenteerde over 2007 wist de analisten niet te overtuigen. Het bedrijfsresultaat was lager bij een hogere omzet. Analisten verlaagden als gevolg van de cijfers hun advies en / of koersdoel. De analisten zijn benieuwd of de nieuwe strategie zich dit jaar zal gaan bewijzen, temeer de markten momenteel zwak zijn.

Cijfers 2007
Het bedrijfsresultaat over 2007 kwam uit op 21,4 miljoen euro, een stijging van 8,5% ten opzichte van het jaar daarvoor. De nettowinst daalde van 14,3 miljoen euro tot 3,7 miljoen euro. Oorzaak hiervan is met name een verlies van 9,5 miljoen euro op de verkoop van Automotive Metals.

De omzet steeg met 8,6% en kwam uit op een bedrag van 501 miljoen euro. Kendrion spreekt van een autonome omzetgroei uit voortgezette activiteiten van 7%.

Kendrion stelt een dividend voor van 38 eurocent per aandeel.

Voor 2008 is Kendrion positierf gestemd. Vorig jaar is de basis voor een voortgaande groei van de activiteiten verder versterkt. Daarnaast is het risicoprofiel van Kendrion verder verbeterd. De huidige kredietcrisis zorgt er wel voor dat er enige onzekerheid is over de economische ontwikkelingen in de voor Kendrion belangrijkste thuismarkten.

Koersdoelen analisten uniform
Analisten hebben naar aanleiding van de gepresenteerde cijfers hun koersdoel neerwaarts bijgesteld. De afgegeven koersdoelen verschillen niet veel van elkaar; deze liggen allen rond de 18 euro.

Met 2 koopadviezen, 5 houdadviezen en geen verkoopadviezen is de consensus neutraal.

Presentatie Kendrion
Aankomende donderdag 3 april geeft Kendrion een presentatie tijdens de Euronext Financial Cocktail in Almelo. Hier kunt u vragen stellen aan of van gedachten wisselen met de CEO of CFO.

Klik hier om u aan te melden.