SNS Reaal stelt teleur

Vooral door grote verliezen op vastgoed waren de resultaten die SNS Reaal woensdagmorgen naar buiten bracht een teleurstelling, ondanks dat het concern het afgelopen halfjaar met winst afsloot. Daarnaast werd bekendgemaakt dat er een commissaris zal vertrekken. Analisten verwachten hun taxaties voor het aandeel te zullen bijstellen.

Door onze redactie

Teleurstelling
Over het eerste halfjaar van 2010 realiseerde SNS Reaal een nettowinst van 29 miljoen euro, waar het over het eerste halfjaar van 2009 nog een nettoverlies leed van 30 miljoen euro. Analisten hadden echter gehoopt dat de nettowinst zou uitkomen boven de 90 miljoen euro en waren dan ook teleurgesteld. Zonder eenmalige posten zou de nettowinst zijn uitgekomen op 87 miljoen euro, ruim het dubbele van een jaar eerder en al dichter in lijn met de verwachtingen van de analisten.

SNS Reaal moest op de vastgoedfinancieringstak (SNS Property Finance) een verlies boeken van 189 miljoen euro door aanhoudend hoge afwaarderingen op internationale leningen en daarnaast een extra goodwill impairment van 68 miljoen euro. Topman Ronald Latenstein sprak in een toelichting de verwachting uit dat het nog wel enige tijd zal duren voordat dit zorgenkind weer uit de problemen is. Bij de retailbank steeg de nettowinst van 64 miljoen euro naar 79 miljoen euro dankzij hogere rente-inkomsten.

Terugbetalen
SNS Reaal liet beleggers in onzekerheid over wanneer het zijn resterende staatssteun van 565 miljoen euro zal terugbetalen. Volgens het concern hangt dit af van de juiste omstandigheden en zal met het oog op de handhaving van een sterke kapitaalpositie geen interim-dividend worden uitgekeerd. Een sterke kapitaalpositie is nodig vanwege de nieuwe regelgeving en mogelijke marktvolatiliteit wat ervoor zorgt dat SNS Reaal beter de gevolgen zal weten op te vangen. Bij aflossing met SNS Reaal een premie betalen van 50%, wat eventueel verminderd zou kunnen worden als het concern tot nieuwe aflossingsafspraken zou komen met het ministerie van Financiën.

Vertrek
Tijdens de publicatie van de halfjaarcijfers deelde SNS Reaal ook mee dat het één van zijn commissarissen ziet vertrekken. Bas Kortman zal na 20 jaar in de Raad van Commissarissen (RvC) gezeten te hebben het concern verlaten. Hij zal zijn functie na de eerstvolgende buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders neerleggen. Zijn opvolger zal naar verwachting Piero Overmars worden, die door SNS Reaal op 12 juli al werd voorgedragen.

Lage waardering
Voor analist Dirk Peeters van KBC Securities was de nettowinst van SNS Reaal fors onder zijn verwachting, ook wanneer de eenmalige afboeking van 68 miljoen euro voor SNS Property Finance niet wordt meegerekend. Gezien de lage waardering van het aandeel blijft de analist echter bij zijn buy-advies en hanteert daarbij een koersdoel van 6,50 euro.

Onderliggend zwak
Analist Thomas Nagtegaal van RBS vindt de onderliggende cijfers zwak. De analist had op een hogere nettowinst gerekend, al waren de prestaties van de retailbank beter dan verwacht door een snel herstellende rentemarge. De analist ziet in de resultaten echter vooralsnog geen reden om positiever te worden voor het aandeel voor de middellange termijn en hanteert daarom een hold-advies met een koersdoel van 5,30 euro.

Consensus
Voor het aandeel staan momenteel 3 koop-, 8 houdadviezen en 1 verkoopadvies uit, waardoor de consensus licht positief is. Gezien de vele houdadviezen kan gesteld worden dat analisten behoudend zijn over het aandeel. Het gemiddeld koersdoel bedraagt 5,40 euro, wat een verwacht rendement oplevert van 38,32%.