SNS Reaal geen overnamekandidaat‏

Analist Nico van Geest van Keijser Capital ontkrachtte afgelopen week de geruchten dat SNS Reaal een overnamekandidaat zou zijn. Dezelfde week begonnen de analisten van Bank of America Merrill Lynch met het volgen van SNS Reaal, waarbij zij voldoende mogelijkheden zien voor het concern en daarom ook positief gestemd zijn.

Door onze redactie

Geen overnamekandidaat
Analist Nico van Geest van Keijser Capital stelde op 29 september dat SNS Reaal geen overnamekandidaat is. De analist wijst erop dat sinds medio april van dit jaar de koers van het aandeel in een neerwaartse spiraal zit en inmiddels rond de 3 euro noteert, een daling in een klein halfjaar tijd van ongeveer 40%. Door de daling is de marktkapitalisatie van SNS Reaal nog maar 880 miljoen euro, waar dit bij een koers van 5 euro nog 1,4 miljard euro was. Dit laatste vindt de analist een zorgelijk aspect, ook omdat SNS Reaal de Nederlandse overheid nog altijd een bedrag van ten minste 525 miljoen euro moet terugbetalen.

Ondanks deze marktkapitalisatie ziet Van Geest SNS Reaal niet als overnamekandidaat. Volgens hem is de vastgoedtak SNS Property een punt van zorg waar overnamekandidaten voorlopig nog niet de vingers aan willen branden zolang het ergste nog niet achter de rug is. Daarnaast is er de Stichting Beheer SNS, dat meer dan 50% van de aandelen bezit en de analist verwacht niet dat de stichting gewillig zal meewerken aan een overname.

Om weer in de smaak van beleggers te vallen adviseert de analist SNS om de vastgoedtak te verkopen, wat waarschijnlijk tot een boekverlies zal leiden. Ook kan het concern kiezen om over te gaan tot securitisatie van een hypotheekportefeuille om hiermee een boekwinst te realiseren. Wel wijst de analist erop dat SNS momenteel geen liquiditeitsproblemen heeft en ook geen solvabiliteitsproblemen en zodoende de nood niet hoog is.

Tot slot wijst Van Geest erop dat SNS Reaal tot februari 2012 de tijd heeft voordat de eerste aflossingsdatum opdoemt. Het concern kan dan altijd nog kiezen voor een conversie in aandelen, wat wel zal leiden tot een lagere aandelenkoers en extra kosten voor SNS Reaal. Een faillissement van het concern is echter volgens de analist uitgesloten aangezien de Nederlandse overheid niet voor niets is bijgesprongen toen het concern het moeilijk had.

Initiëring
De analisten van Bank of America Merrill Lynch zijn vrijdag 1 oktober gestart met het volgen van SNS Reaal met een buy-advies, waarbij het koersdoel is vastgesteld op 5,50 euro. De analisten wijzen erop dat SNS Reaal net als ING ten tijde van de kredietcrisis een hoge schuldenlast bezat en daardoor staatssteun moest ontvangen. Het concern verkeert echter volgens de analisten momenteel in vergelijking met ING in een vroeger stadium van het herstelprogramma en loopt daardoor nog steeds hogere risico’s.

De analisten verwachten dat op basis van de huidige vooruitzichten SNS Reaal niet in staat zal zijn om alleen uit reguliere operationele inkomsten de staatssteun terug te betalen. Wel zien de analisten goede mogelijkheden om extra kapitaal te generen uit de verkoop van bezittingen of door het uitgeven van nieuwe aandelen.

Consensus
Door het koopadvies dat Bank of America Merrill Lynch staan er nu voor SNS Reaal 4 koopadviezen uit. Verder hanteren 7 analisten een houdadvies en 2 een verkoopadvies, waardoor de consensus licht positief is.

Gemiddeld hebben analisten voor het aandeel een koersdoel uitstaan van 5,03 euro, wat een verwacht rendement oplevert van maar liefst 59,42%. Er zijn echter forse verschillen waarneembaar tussen recent afgegeven koersdoelen. Waar de analisten van Bank of America Merrill Lynch met hun koersdoel van 5,50 euro rekenen op een opwaarts potentieel van maar liefst 74,22%, verwachten de analisten van effectenhuis Petercam met hun koersdoel van 3,50 euro dat de koers met slechts 10,86% kan stijgen. Wel zijn alle analisten tot slot van mening dat de huidige koers te laag is.